Er wordt gewerkt aan een Spinoza-encyclopedie of twee

Zo dadelijk over deze in voorbereiding zijnde Spinoza-encyclopedie(ën).

In 2003 verscheen bij Thoemmes Continuum The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers with appendices on journals, publishers and institutions
GENERAL EDITORS: Wiep van Bunge, Henri Krop, Bart Leeuwenburgh, Han van Ruler and Paul Schuurman.
Deze hardcover-editie kon men voor $1080.00 aanschaffen. [zie hier meer]. In 2006 verscheen hiervan de paperback voor £90.00, maar deze prijs is inmiddels verlaagd naar £51.00 [hier]

Voor dezelfde uitgever zouden vervolgens Wiep van Bunge, Henri Krop en anderen het redactionele werk doen om te komen tot een 

                        Encyclopedia of Spinoza and His Times

 

Hier en daar kan men inmiddels van om lemma’s gevraagde auteurs een melding tegenkomen van hun bijdrage aan deze encyclopedie. Zo schrijft Piet Steenbakkers in de uitgave van zijn toespraak van november 2007 in Mededelingen vanwege Het Spinozahuis nr 93 in voetnoot 30: “Van de Ven werkt aan een Spinoza-kroniek voor The encyclopedia of Spinoza and his times, ed. L, van Bunge e.a. (Thoemes-Continuum, in voorbereiding).”

Op de website van Marin Terpstra staat al geruime tijd (ik zag het in januari) dat Terpstra, M.J. schreef: Regimes: monarchia, aristocratia, democratia, theocratia, Hebrew state, potestas, civis. In H. Krop & W. van Bunge (Eds.), Encyclopedia of Spinoza and His Times. [hier]

Het zijn signalen dat er aan de uitgave wordt gewerkt.

Inmiddels is bij continuumbooks.com de informatie over het aangekondigde boek weer van de site gehaald. Die is nog wel te vinden op deze site.

Daaruit blijkt dat aanvankelijk verwacht was dat het in november 2008 zou verschijnen én dat het $256.50 zou gaan kosten. Het wordt dus weer zo’n boek voor vooral wetenschappelijke instituten en bibliotheken.

Intussen werkt Piet Steenbakkers, die ook in de redactie van deze Spinoza-encyclopedie zit, samen met P.-F. Moreau (Lyon), aan het project: Historical Dictionary of Spinoza and Spinozism, in de reeks Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements, series ed. J. Woronoff, voor Scarecrow Press, Lanham, Maryland [zie hier]. Dat zal zo’n uitgave worden als de Historical Dictionary of Descartes and Cartesian Philosophy. Kost $72.00

Betekent dit dus dat er twee Spinoza-encyclopedieën op komst zijn? Of is uit het feit dat het bij Continuum van de website is gehaald af te leiden dat het inmiddels is afgeblazen? Als de uitgave bij The Scarecrow Press doorgaat: die is voor gewone spinozisten wel betaalbaar.  

Reacties

Wat moeten we met al die encyclopediejen? Het zijn m.i. projecten van uitgevers die daar - gezien hun prijzen - dike winst van verwachten. Zij benaderen dan academici die daar ook wel brood in zien, omdat zij door medewerkikng weer een item kunnen toevoegen aan hun lijst van (quasi) wetenschappelijke prestaties. Imponeergederag! Thoemmes' DICTIONARY OF SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH CENTURY DUTCH PHILOSOPHERS ziet er fraai uit, maar is voor de voortgang van het wetenschappelijk onderzoek of als samenvatting daarvan nutteloos. Ik heb het boekwerk zorgvuldig bestudeerd. Er staat geen enkele bijdrage in die iets toevoegt aan wat in wetenschappelijke tijdschriften is verschenen. Erger nog: tal van bijdragen zijn beneden de maat omdat de (gevraagde) auteurs niet op de hoogte waren van de problematiek of van de vaakliteratuur. De meeste auteurs van lemmata blijken ook weinig te zijn gemotiveerd voor hun onderwerp en bieden waardeloze informatie. Geen wonder; ze leveren slechts een vriendendienst aan de leden van de redactie. Genoemde encyclopedie was flutwerk, een allegaartje dat niemand diensten bewijst, een consumentenflop ook.
En nu een ENCYCLOPAEDIA OF sPINOZA AND HIS TIMES? Hoe verzint men het? Wie zit daar nu op te wachten? Beschouwt men het als een serieuze mogelijkheid om onderzoekers daarmee een dienst te bewijzen? Kan Spinoza soms beter aan de man gebracht worden door hem te verbrokkelen en in een nieuwe samenstelling van lemmata te presenteren? Ik snap daar helemaal niets van, vind het ergelijk en bespottelijk. Begrijp niet hoe serieuze onderzoekers zich daar voor lenen. Ik vernam dat er ook een encyclopedie over LOCKE AND HIS TIMES op stapel zou staan, wat ik een niet minder belachelijk project zou vinden dan eentje over Spinoza. Waarom besteden academici hun tijd (en geld) niet beter aan publicatie van relevante documenten en aan kritische uitgaven van teksten van invloedrijke figuren uit de omgeving van Spinoza of van creatieve volgelingen? Op dat gebied is er nog genoeg te doen. Waarom niet nieuwe wegen exploreren, zoals bv. Jonathan Israel onlangs deed met zijn artikel over Bontekoe? (Zie darover mijn DE LEIDSE SPINOZA op de website www.benedictusdespinoza.nl?

Ik ken die dictionary niet en kan daar dus niets over zeggen. Maar uit wat je zegt dat het niets toevoegt aan wat in wetenschappelijke tijdschriften is verschenen, daarvan zou ik wel willen dat er meer systematische en thematische (en betaalbare) readers werden samengesteld uit al die verspreide tijdschiftartikelen en symposia-bijdragen. Daarvan zouden er wat mij betreft meer mogen verschijnen. Hoe vaak heb jij hier niet naar artikelen van je verwezen die op heel verschillende plaatsen verschenen zijn. Wat zou het niet handig zijn als die eens allemaal bij elkaar in een bundel uitkwamen.

Ik zou van harte meewerken aan een gebundelde uitgave van een tiental historische artikelen van mijn hand, zodra zich een uitgever zou mdelden die daartoe bereid was (of een redacteur die het karwei op zich zou willen nemen)