Ethica mogelijk schild bij studentenprotest

Al enige tijd zijn er in vele steden studentenprotesten tegen verhogingen van collegegelden. In Rome is de actie aangeslagen dat de studenten zich tegen de politie "beschermen met cultuur", ofwel met schilden waarop boektitels worden geschilderd. Het idee schijnt naar Londen te zijn overgewaaid.

In een enquête op internet, waaraan zo'n 5000 studenten deelnamen zijn voorstellen gedaan. Meeste stemmen had volgens de organiserende site 'La volontà di sapere' [het verlangen om te weten] van Michel Foucault, gevolgd door '1984' van George Orwell.  Ook hoge ogen gooiden 'L'origine della specie' di Darwin, 'l'Etica' di Spinoza e 'Fight Club' Palanhiuk. Morgen gaan ze in het hart van Rome weer de straat op. [Van hier]

                      London's burning - Migliaia in piazza, la legge passa, assalto al Ministero del tesoro!