Filosofiefirma Luc Ferry behandelt ook Spinoza

Vandaag verschijnt het eerste deel, De Homère à Platon - La naissance de la philosophie, van een reeks, waarin in deel 8 aan de orde komen: Spinoza et Leibniz - Le bonheur par la raison. De hele reeks die de populaire filosoof en voormalig minister van educatie in Frankrijk, Luc Ferry, samenstelde kreeg de overkoepelende titel : Sagesses d'hier et d'aujourd'hui

Het betreft een uitgave van Le Figaro et Le Point - 20 delen, bestaande uit telkens een boek van 96 pagina’s en een audio-CD van 1 uur. Bij elkaar dus 20 uren filosofieuitleg à €179.

Zie hier de website van de firma

Reacties

Commerciele exploitatie van Spinoza. Ik adviseer boycot.

'Firma' Ferry, 'exploitatie' van Spinoza... Vanwaar die animositeit? Klever adviseert een boycot! Hoeveel Nederlandstaligen kennen nog voldoende de taal van Molière om zelfs uit de betrokken kranten wijs te raken?
Natuurlijk gaat het om een commerciële actie, volstrekt vergelijkbaar met de nog lopende rond de Kopstukken-reeks van "Trouw", die hier eerder positief werd besproken (http://spinoza.blogse.nl/log/geen-nieuw-werkje-over-spinoza-en-andere-filosofen-op-komst.html). Terwijl het Spinoza-boekje werd geschreven door Roger Scruton, wiens "eigen filosofie hem in de weg zit om sommige gedachten van Spinoza goed te kunnen mee voltrekken" (http://spinoza.blogse.nl/log/roger-scruton-1944-over-spinoza.html).
De gerenommeerde Franse filosoof Luc Ferry heeft zijn eigen globale geschiedenis van de filosofie geschreven, in navolging van Bréhier, Russell, Copleston, Störig, Gottlieb, en in eigen land: Vloemans, Sassen, Delfgaauw... Dat er een deeltje verschijnt over 'de rationalisten' (waaronder Spinoza) spreekt vanzelf. Wat is hier eigenlijk het schandaal? De kostprijs van de reeks of de claim op onze Dode Denkers vanwege zelfingenomen 'eindbazen'?

De Trouw-reeks werd hier niet "positief besproken" - kijk nog maar eens goed. En waar was hier sprake van "schandaal"? Er werd alleen gewezen op het nogal bedrijfsmatige van de "filosofie"-produktie van deze Luc Ferry, die op dit blog overigens eerder geëerd is om zijn "bijna Spinozistisch gedicht."
http://spinoza.blogse.nl/log/een-spinozistische-gedachte-bijna-een-spinozistisch-gedicht-van-luc-ferry.html

Stan, mijn perceptie van een 'schandaal' zal wel beïnvloed zijn door de onweerlegde oproep tot een 'boycot' vanwege een andere lezer. Ik vraag mij af: als je ervan uitgaat dat de lezers van je blog allemaal al in bezit zijn van het Spinozaboekje van Scruton, wat is er dan mis met een krantenactie waardoor datzelfde boek (al dan niet voordelig) onder de aandacht komt van een breder publiek? Ik proef iets van een elitarisme dat Spinoza (in zijn tijd!) ook niet vreemd was: laat de huishoudster maar ter kerke gaan want ze snapt er toch niets van... We leven in 2012!

Beste K.,
In dat blog over Trouw's filosofenreeks, heb ik alleen maar mijn teleurstelling geuit dat er geen NIEUW boekje over Spinoza te verwachten was. Ik gunde mezelf (en anderen die Scruton's Spinozaboekje al kenden) iets nieuws. Dat is geen elitarisme, maar gulzigheid. En er zou dan de kans bestaan dat er een beter boekje dan dat van Scruton aangeboden zou worden. Ook dat is geen elitarisme: ik gun iedereen het beste!
En ja, we leven in 2012 - dat boekje van Scruton is van 1986 - maar dát is mijn bezwaar ertegen niet uiteraard. Zie desgewenst mijn zowel zéér waarderende als ook nogal kritische bespreking van het Spinoza-boekje van Roger Scruton van 24 juli 2009

http://spinoza.blogse.nl/log/roger-scruton-1944-over-spinoza.html

Beste K.,
Ik wou toch even opmerken dat het eerste deel van uw laatste zin "laat de huishoudster maar ter kerke gaan" inderdaad een authentiek Spinoza citaat is, maar dat het tweede deel "want ze snapt er toch niets van" uw eigenste interpretatie is van de beweegreden van Spinoza, en dat men hierover van mening kan verschillen. Zie hiervoor een artikel van Susan James op het blog "Spinoza in Vlaanderen" dat u hier kan vinden: http://blog.seniorennet.be/spinoza_in_vlaanderen/archief.php?ID=1238694
Susan James schrijft o.a. dat de beoefening van religie een weg kan zijn naar de kennis van de tweede soort, het filosofische vinden van de waarheid. Ik geef graag toe dat ook over deze interpretatie kan gtwist worden -zie bv. de volgende bijdrage in vermeld blog (dat dus zeer pluralistisch is!), maar essentie is dat het "iets van elitarisme" dat u Spinoza aanwrijft minstens aan twijfel onderhevig is.

Aansluitend aan het vorige, hierbij citaat van de aanvang van het artikel van Susan James, omdat het bij herlezing nog sterker uitdrukt uitdrukt wat ik hierboven wilde stellen:

Stelt Spinoza filosofie voor als het privé domein van een elite en veroordeelt hij daarmee ongeschoolde mensen tot een valse maar wel palliatieve vorm van ‘ware godsdienst’? Sommige commentatoren denken er zo over, maar met deze bijdrage wil ik aantonen dat ze ongelijk hebben. De vorm van religieus leven die Spinoza voorstaat, vervult de politieke en epistemologische voorwaarden voor een geleidelijke overgang naar filosofisch inzicht, zodat ware godsdienst en filosofie in de praktijk onafscheidelijk zijn.

Stan en Mark, bedankt voor de moeite die jullie namen om mij van antwoord te dienen. Mijn respons op het oorspronkelijke blogbericht werd, zoals ik al zei, ingegeven door de teneur van de eerste reactie erop. Een spinozist die oproept tot 'boycot' (hoezo?) van de vrije verspreiding van andermans gedachtegoed, om welke reden ook...

Beste Koenraad,
Ben het daarmee geheel eens: boycot-oproep is onspinozistisch (maar past wél binnen Spinoza's filosofie over de affecten: kennelijk kon de oproeper het niet laten hier naar zijn behoefte te doen).