Firmin DeBrabander's Spinoza and the Stoics

Moest men bij uitkomen van Firmin DeBrabander's Spinoza and the Stoics - Power, Politics and the Passions nog $120 neertellen, intussen is het boek iets gunstiger geprijst in de catalogus van uitgever continuumbooks, dat een komende herdruk aankondigt: 
 
"This important book considers Spinoza’s engagement with the themes of Stoicism and his significant contribution to the origins of the European Enlightenment. Firmin DeBrabander explores the problematic view of the relationship between ethics and politics that Spinoza apparently inherited from the Stoics and in so doing asks some important questions that contribute to a crucial contemporary debate.
Firmin DeBrabander is Assistant Professor of Philosophy at the Maryland Institute College of Art, USA.
2007 • 160 Pages
HB 978 0 8264 9393 4 • £65
Paperback: April 2009
PB 978 0 8264 2181 4 • £24.99"

Van Theo Verbeek, van de Universiteit van Utrecht, is een informatieve (waarderende en kritische) bespreking opgenomen in de Notre Dame Philosophy Review  (10-11-2007)

Reacties

Over Debrabander's boek kan ik niet oordelen omdat ik het niet ken. Wel las ik de 'kritische' bespreking van Theo Verbeek in de Notre Dame Philosophy Review, en daar heb ik mij mateloos over geergerd. Niet zo zeer omdat die weinig informatief is over de structuur, inhoud en bedoeling van het boek, maar vooral omdat hij de auteur op hoge toon voorhoudt wat wel of niet het standpunt van Spinoza zou zijn inzake zijn relatie tot de Stoa en daarbij Spinoza grotelijks onrecht doet. Geen wonder ook bij iemand die Spinoza op hoofdzaken 'not coherent', 'difficult to understand', 'troubled and obscure' en 'profoundly ambiguous' vindt.

Wim, ik had zojuist een vergelijkbare reactie (maar meer verbazing dan ergernis, want iemand mag kritiek op Spinoza beargumenteren). Vlak voor ik m'n pc aanzetten las ik pas de gisteren uitgeprinte bespreking van Verbeek en verbaasde mij eveneens over diens kennelijk geringe waarderen van Spinoza's filosofie. Hij vindt Spinoza's filosofie minder coherent dan meestal wordt gevonden; vindt de tussenlagen die Spinoza nodig vond tussen het absolute/eeuwige zijn en de eindige modi (de onmiddellijke oneindige en de middellijke oneindige modi) maar bizar en 'klaarblijkelijk irrelevant', en hij vindt dat Spinoza meer moralist zou zijn dan veelal wordt gevonden(de taal van moreel perfectionisme spreekt). Deze evaluaties verbaasden mij, maar dat maakt mij juist benieuwd naar werk waarin Verbeek dit wellicht uitvoeriger dan in een recensie zou beargumenteren.

Zoals je in Verbeeks lijst van publicaties kunt ontdekken, op te rakelen onder zijn naam, grossiert hij in publikaties over Spinoza en kun je dus - indien je de moeite neemt om ze op te vragen - je nieuwsgieirgheid naar de achtergronden van 'zijn Spinoza' volop bevredigen. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik e nooit wijzer van denk te zijn geworden. De zwenking van Descartes naar Spinoza heeft hij nooit echt kunnen voltrekken. Maar ja, je moet over Spinoza publiceren om met je tijd mee te gaan, nietwaar?