Fotoserie van Symposium 'de Casus Spinoza' online

Crescas, medeorganisator van het symposium, zette een reeks foto’s die Claudia Kamergorodski tijdens het Symposium ‘de Casus Spinoza’ maakte, op zijn website. De foto’s zijn daar door aanklikken te vergroten. Meegedeeld wordt dat binnenkort ook video-opnamen van alle lezingen en de paneldiscussie zullen worden gebracht.

We lezen op de homepage: “Spinoza-symposium groot succes Alle bezoekers van het symposium konden een blik werpen op het Escamoth (het register van besluiten en reglementen van de Portugees-Joodse gemeente) waarin de ban van Spinoza is opgenomen. Benjamin Moser las de oud-Portugese tekst voor het 450-koppig publiek dat ademloos luisterde naar hem én naar een keurcorps aan wetenschappers, allen Spinoza-experts. Een integraal videoverslag van het symposium verschijnt binnenkort op deze website.” 
Hun doelstelling en dus criterium voor succes ken ik niet.  

 

Reacties

Jaa, Stan propaganda, heette dat voorheen (of agitprop zelfs) Die tijd is wel voorbij, maar er is wat dat betreft niks veranderd; en de druiven zijn nog altijd zuur, maar leateare (spel ik dat goed ?) Verheugt u; verheugt u in den Heer te allen tijd; dat zeg ik u. verheugt u... Ik verheug mij onder andere in blogs als die van jou over Spinoza, en neem een geit...