Frank van Kreuningen ex-voorzitter van de ASK

Uit de Nieuwsbrief van de ASK van heden blijkt dat oprichter en - sinds de oprichting op 24 mei 2006 - voorzitter van de Amsterdamse Spinoza Kring, Frank van Kreuningen, gebruik maakte van een besloten feestelijke viering van het tienjarig bestaan op 24 mei, waarbij tevens het cursusjaar werd afgesloten, om zijn taken als voorzitter en bestuurslid neer te leggen. Dat gebeurde in Huis de Pinto, het tegenwoordige onderkomen van de ASK.

Na Franks terugblik op zijn tien jaar als voorzitter, was het tijd voor een verdere terugblik naar de ‘oorspronkelijke Spinozakring’ door Henri Krop, en een vooruitblik naar de ontwikkelingen rond de verbouwing van het stadhuis en de mogelijkheden om daar een Spinozacentrum te realiseren door Peter Paul van Loon. Daarover wordt verder niets meegedeeld in de Nieuwsbrief.

Het voorzitterschap wordt voorlopig waargenomen door de penningmeester, Peter Paul van Loon. Het bestuur neemt met gepaste weemoed afscheid van Frank en zet zijn werk om het gedachtegoed van Spinoza in Amsterdam blijvend onder de aandacht te brengen voort.

Opvallend is dat zulke zaken niet ook worden vermeld op de website van de ASK, die bepaald niet actueel wordt gehouden en die ik om die reden heb weggehaald uit het rijtje links rechts van het blog.

Frank van Kreuningen, t.t.v. de Spinozadag 2015 [deel foto © Gerard Arninkhof]