George L. Kline (1921 -) "On the infinity of Spinoza’s attributes"

N.a.v. de recente posts, vooral die van Henk Keizer,  over hoe ‘infinitis attributis’ in de godsdefinitie van Spinoza te vertalen (veel te vaak kom je “oneindig vele attributen” of “oneindig aantal attributen” tegen), wil ik hier wijzen op het zeer gedegen artikel “On the infinity of Spinoza’s  attributes” van George L. Kline, dat hij bijdroeg aan Siegfried Hessing (Ed.),  Speculum Spinozanum 1677 – 1977 [Routledge & Kegan Paul, London/Henley/Boston,  1977, p. 333 – 352]. Een zeer gedegen artikel, waarin hij nagaat in hoeverre Spinoza bepaalde begrippen als natuur, ratio, absolutum / absolutê (resp. bijvoeglijk naamwoord en bijwoord), infinitus /-infinitê (resp. bijvoeglijk naamwoord en bijwoord) hanteert.

Hij ontwaart twee betekenissen van absolutum en van infinitum bij Spinoza, welke laatste hij typeert als infinitum I en infinitum II, waarbij het eerste staat voor ‘perfect zonder beperking’ en het tweede voor ‘alles zonder uitzondering’.
Na uitvoerige toelichting met bewijsplaatsen in Spinoza’s teksten, teveel om hier allemaal te behandelen, komt hij dan met de volgende betekenis van de godsdefinitie:

Per Deum intelligo ens absolute infinitum [I] hoc est substantiam constantem infinitis [II] attributis quorum unumquodque aeternam et infinitam [I] essentiam exprimit.

[Onder God versta ik een volmaakt zijnde zonder beperking, bevattende alles zonder uitzondering, dat wil zeggen een substantie,  bestaande uit alle attributen zonder uitzondering, van welke ieder een eeuwige en perfecte essentie zonder beperking uitdrukt].  

Erg jammer vind ik het dat het artikel nergens op internet te vinden is. Jammer dat het, voor zover ik kan nagaan, niet in een of andere Spinoza-reader is opgenomen. De intentie van dit blog is om de geïnteresseerde bezoekers in elk geval op dit zeer gedegen artikel te wijzen.

George  Louis Kline is niet de eerste de beste. Hij is filosoof, vertaler van vooral Russische poëzie en vooraanstaand Amerikaanse specialist en erudiet inzake de Russische en Sovjet filosofie.
Naast dat hij veel over Russische denkers en dichters schreef (Boris Pasternak en Joseph Brodsky, en minder bekende namen)  had/heeft hij ook veel aandacht voor westerse denkers als Vico, Hegel, Marx, Nietzsche, Whitehead, maar in sterke mate ook Spinoza.  Ik vermeld hier zijn werk over Spinoza:

Spinoza in Soviet Philosophy (1952, reprint Hyperion Press, Westport,  1981)
[
a study of the revival of Spinoza scholarship in the Soviet Union during the 1920’s and 30’s, including the emergence of conflicting Marxist schools of Spinoza interpretation. This work included translations by Kline of seven major articles on Spinoza published from 1923-1932, with a lengthy introduction, cf.]
REVIEW by Isaiah Berlin OF GEORGE L. KLINE, SPINOZA IN SOVIET PHILOSOPHY. In: Oxford Magazine 71 (1952–3), 232–3 [PDF]

“Spinoza East and West: Six Recent Studies in Spinozist Philosophy,” JP, Vol. 58 (1961): 346-355.

“On the Infinity of Spinoza’s Attributes.” In: Siegfried Hessing (Ed.), Speculum Spinozanum, 1677-1977. London, Routledge and Kegan Paul, 1977, 333-352.

“Absolute and Relative Senses of Liberum and Libertas in Spinoza” in Spinoza nel 350 Anniversario della Nascita (ed. Emilia Giancotti), Naples: Bibliopolis, 1985, 259-280.

"Les interprétations russes de Spinoza (1796-1862) et leurs sources allemandes", Cahiers de Fontenay, Fontenay-aux-Roses, n°36 à 38 (mars 1985), p. 361-377.

“Les Interprétations russes de Spinoza (1796-1862) et leurs sources allemandes,” Les Cahiers de Fontenay, No. 36-38 (1985): 361-377. (Translated by Jacqueline Lagrée.)

"Pierre Macherey's Hegel or Spinoza", in Spinoza. Issues and Directions. The Proceedings of the Chicago Spinoza Conference (1986), edited by Edwin Curley and Pierre-François Moreau, E.J. Brill, Leiden/New York/København/Köln, coll. "Brill's Studies in Intellectual History", vol. 14, 1990, 373-380.

“Changing Russian Assessments of Spinoza and their German Sources (1796-1862).” In: Patricia Cook (Ed.), Philosophical Imagination and Cultural Memory: Appropriating Historical Traditions. Durham, Duke University Press, 1993, 176-194. [An earlier version of this paper, in French translation by Jacqueline Lagrée, appeared in 1985. See above]

 ___________

Voor veel info over Kline, cf wikipedia  

Voor zijn werk over Spinoza, zie Bulletin de Bibliographie Spinoziste, maar vooral de Duitse Spinoza Bibliografie.

Zijn foto is van het literaire blad Cardinal Points dat een pagina over hem heeft.                    

                                             * * *

Ik wijs hier tot slot ook op het volgende stuk van Donagan die Kline volgt - infinite attributes [that is, all the attributes there are] - en flink kritiek formuleert op Gueroult:

Alan Donagan, "SUBSTANCE, ESSENCE AND ATTRIBUTE IN SPINOZA, ETHICS I [paper is to be presented to a conference on Spinoza sponsored by the Hebrew University of Jerusalem, April 1-7, 1987 [PDF]