Google memoreert 374e geboortedag van Niels Stensen

Vandaag is het 374 jaar geleden dat de Deense anatoom, geoloog en bisschop Niels Stensen ofwel Nicolas Steno (1638-1686) werd geboren. Google staat hierbij stil met deze speciale ‘doodle’ welke bij bijzondere gelegenheden het gewone logo vervangt.

Na zijn medicijnenstudie, waarbij hij anatomische ontdekkingen deed, trok hij in 1660 naar Amsterdam en Leiden, waar hij in 1664 promoveerde. En waar hij meermalen Spinoza ontmoette. Hij was de ontdekker van de afvoergang van de oorspeekselklier (ductus parotideus - ook wel ductus stenonianus genoemd). In Italië deed hij belangrijk geologisch onderzoek op grond waarvan hij als de grondlegger van de paleontologie wordt gezien, de wetenschap die zich bezighoudt met onder meer fossielen. Hij was een van de eersten die begreep dat het daarbij om versteende resten van vroegere levende wezens ging. De Google Doodle beeldt de door Stensen als eerste geformuleerde zgn. 'Wet van superpositie' uit, die stelt dat de oudste aardlagen onder en de jongste boven liggen, tenzij een later proces deze volgorde heeft verstoord.

Stensen kwam vorig jaar veel in het nieuws n.a.v. de ontdekking van het Ethica-manuscript dat door hem aan de Inquisitie was overgedragen. Hij was als lutheraan begonnen, maar had zich tot het rooms-katholicisme bekeerd en werd vanaf 1677 bisschop van de weinige Noord-Duitse en Skandinavische katholieken.