Handhaving "blog-policy"

Op 12 september 2012 heb ik in een uitgebreid blog, "Eerste lustrum Spinoza.blogse – en een koerswijziging", gemotiveerd waarom en hoe ik de fatsoensgrenzen van dit blog zou bewaken. "Vanaf nu zijn er grenzen op dit blog – er kan en zal gewist worden!" schreef ik, en: "op de persoon gespeelde louter negatieve emotionele en nauwelijks beargumenteerde reacties over de genoemde* Spinoza-geleerden ga ik voortaan verwijderen."
*
Het ging om: Van Bunge, Steenbakkers, Van Reijen, De Dijn, Akkermans. Henri Krop was niet met name genoemd, maar uiteraard meebegrepen, net als eventuele anderen als dat te pas komt.

Gelukkig is het in de praktijk nauwelijks nodig gebleken om hieraan de hand te moeten houden. Tot recent, op 13 juni 2014 en afgelopen zondag, waarop ik mijn leeservaring gaf op Krop's Spinoza-receptie-boek. In beide gevallen gaf Wim Klever een reactie over Krop in onheuse bewoordingen, waarin op de man werd gespeeld. Die heb ik dus gewist.

Uiteraard vond ik niet leuk daarna deze tweet te moeten lezen en in mijn mailbox een tekstje te ontvangen met "Jij dult geen tegenspraak hè."

 

Als voetballers bij een al dan niet opzettelijke 'vuile' overtreding afgefloten worden, maken ze vaak een gebaar met hun handen dat ze de bal speelden en niet de man.

Deze tweet van Wim Klever zie ik als zo'n gebaar. Hij weet heel goed dat hij ad hominem 'argumenteerde' (een te fraaie term, voor de gemene opmerkingen). Maar hij zal dat niet toegeven. Integendeel, geeft er een heel andere draai aan door te spreken over "systematische uitsluiting van deskundig tegengeluid"!

Aan dat 'tegengeluid' was niets deskundigs, en ja, het 'systematische' aspect van de uitsluiting is precies de handhaving van die eerder aangegeven fatsoensgrens. Verder weet elke regelmatige bezoeker van dit weblog dat ik geen enkele (of toch nauwelijks) moeite heb met tegenspraak. Laat de tegenspraak maar komen - ik ga er naar vermogen inhoudelijk op in.

Die tweet is al enige dagen oud. Het kwam eerst bij me op een verdergaande maatregel te nemen, maar daar heb ik even afstand voor genomen en er nog eens over nagedacht en met iemand over gesproken. Ik zie van andere maatregelen af en ga gewoon op de oude voet verder. Dat wilde ik met dit blog nog eens bevestigen en de kwestie hiermee afronden wat mij betreft. Hopelijk hoef ik ook de komende tijd niet al te vaak reacties te wissen, want leuk is dat niet.

Stan Verdult  

                                                  * * *

Of anders... (net als Ella Fitzgerald & Louis Armstrong)
Let's Call The Whole Thing Off