Hans Achterhuis' lezing tijdens Spinozadag beschikbaar

Ook de tekst van het coreferaat dat Hans Achterhuis, filosoof en emeritus hoogleraar Filosofie aan de Universiteit van Twente,  hield tijdens de Spinozadag op 23 november 2008 in Amsterdam (Paradiso;  zie hier op dit weblog) is inmiddels al enige dagen te vinden op de website van de Amsterdamse Spinoza Kring. [hier in PDF-formaat]

    

Achterhuis belooft "te kijken welke rol - op de achtergrond, maar wel belangrijk - Spinoza speelde in mijn eigen denken en dan vooral in mijn recente boek Met alle geweld." Toch komen we daar weinig over te weten. Daarvoor is het bestek van een coreferaat wellicht te kort.

Hij benadrukt via citaten uit Spinoza's Politiek Tractaat mét Spinoza het belang van begrijpen van menselijke verschijnselen i.pv. deze te (ver)oordelen én geeft uit eigen ervaring aan hoe moeilijk dat is. Hij trekt parallellen met Machiavelli en Hobbes. Daarnaast poogt hij in kort bestek een 'filosofische actualiteitsanalyse' te geven om daarmee Spinoza's politieke theorie naar onze tijd te halen. Dat doet hij aan de hand van John Gray's Zwarte Mis.