Hegels worsteling met Spinoza helder toegelicht

Graag wijs ik hier op een interessant en helder artikel over Hegels ambivalente houding tegenover Spinoza. In kort bestek van zo’n slechts 13 pagina’s laat de auteur ervan ervaren hoe grondig Hegel met Spinoza bezig was, hoe hij hem meende te kunnen en moeten verbeteren, m.n. om ruimte te scheppen voor bewuste enkelingen, maar hoe die ook bij hem tenslotte gevangen zijn in een deterministisch-noodzakelijke structuur.

Antonios Kalatzis, “Gott oder Natur– oder Geist? Hegel über Spinoza” cf. academia.edu

Merkwaardig is dat er niet bij te vinden is dat het oorspronkelijk een lezing betrof tijdens een Colloquium die tenslotte in het volgende boek terecht kwam

Ana Honnacker & Matthias Ruf (Hg.), Gott oder Natur. Perspektiven nach Spinoza. LIT Verlag, 2015. Die uitgever geeft de hoofdstukken niet. De informatie daarover blijkt wel te vinden in dit blog 

In relevante teksten van Hegel zelf en vooral in commentaren op hem had ik mij wel vaker met Hegels Spinoza-receptie bezig gehouden (zoals ook uit sommige blog blijkt). Maar zo’n kort en bondige en to the point overzicht zoals Antonios Kalatzis Hegels omgaan met Spinoza brengt, was ik ‘t nog niet eerder tegengekomen. Hij laat zien hoe Hegels filosofie tegelijkertijd die van Spinoza na staat als er ver verwijderd van raakt: zo belangrijk was Spinoza voor Hegel, dat hij er heel lang mee bezig was, z’n bezwaren formuleerde (m.n. waar het de individualisering van de enkeldingen betrof) en vaak op terugkwam. Ik vermeld de volgende paragrafen (en citeer er een relevante tekst uit)

2. HEGEL EIGNET SICH SPINOZA AN

Cf. Monismus, All-Einheit und Immanenz: sind also Hegel zufolge die drei Eckpfeiler der spinozistischen sowie seiner eigenen Philosophie; dies aber nicht ohne eine weitgehende Distanznahme.

3. ABSCHIED VON SPINOZA

Over "die hegelsche Modifikation des Satzes omnis determinatio est negatio." [..] Der kritische Punkt ist also hiermit genannt: Gegebenheit bzw. Unableitbarkeit des Unterschiedselementes; und diese Gegebenheit expliziert die systematische Lücke, die Hegel zwischen Substanz, Attributen und Modifikationen gefunden haben will.

Volgens Hegel “zeige die spinozistische Substanz sich nicht als das, was in sich und durch sich begriffen werden kann, sondern als etwas, das eines Anderen bedarf, nämlich der Attribute und der Modifikationen, um als ihre zugrunde liegende, unterschiedslose Einheit oder Identität begriffen zu werden. [p. 7]

4. DUPLEX NEGATIO AFFIRMAT – HEGELS IMMANENTISIERUNG DER SPINOZISTISCHEN SUBSTANZ

[..]der Transformation des Absoluten, als Selbstursache, in Selbstzweck, d. h. in einem in sich unterschiedenen Ganzen, welche nicht mehr, wie Spinozas Substanz, als ein außerweltliches Prinzip verstanden wird, sondern als die Totalität der diesseitigen Welt, worin die Vernunft zu sich selbst immenschlichen Denken und Handeln kommt. [8]

Einerseits will er [Hegel] noch einen Wahrheitskandidaten wegräumen, indem er die noematische Endlichkeit bzw. Bedingtheit und daher Unhaltbarkeit der spinozistischen Substanz aufzeigt; anderseits will er dadurch die Notwendigkeit aufzeigen, dass die eigentliche Lösung, seine Lösung, das Aufzeigen nämlich der Untrennbarkeit von Denken und Sein bzw. Geist und Natur ist. Denn wenn die Untrennbarkeit von Denken und Sein aufgezeigt wird, brauchen wir kein Drittes mehr, das sie unbegreiflicherweise verbindet. Dass das Denken das Sein, und das Sein das Denken „negiert“, bedeutet, dass sie sich als gegensätzlich explizit voneinander unterscheiden, ohne aber voneinander abgekoppelt werden zu können. (p. 10)

5. ABSCHIED VON SPINOZA? ABSOLUTER GEIST, SUBSTANZ UND INDIVIDUALITÄT usw.

Als je het artikel leest, merk je hoe sinds Hegel vele Spinoza scholars met vergelijkbare problemen zaten en er hun eigen oplossingen voor bieden. Ik denk o.a. aan Bartuschat en De Dijn .