Herdenkingstentoonstelling 1977 Wie was Spinoza?

In 1977 organiseerde de Universiteitsbibliotheek Amsterdam een herdenkingstentoonstelling Wie was Spinoza, waarvan het affiche bewaard wordt op de website geheugenvannederland.nl - ik ben zo vrij dit als een open source te beschouwen...

Dit affiche mag dus in de verzameling die ik hier bijeenbreng niet ontbreken, zodat ik het graag via een link hier in dit webmuseum toon.

 

Als maker wordt vermeld: Fred Cohen. Afmetingen: 650 x 420.

Bij de universiteitsbibliotheek Amsterdam is over de tentoonstellingscatalogus te vinden:

Wie was Spinoza? Feit en fictie rond een zeventiende-eeuws denker. Tentoonstellings-catalogus, samenst.: Judith C.E. Belinfante, J. Kingma [en] A.K. Offenberg. Met lit. opg en reg ISBN:  90-6125-221-0

Catalogus bij de herdenkingstentoonstelling, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 22 februari - 1 april 1977