Herman Philipse over Neurofilosofie van de geest

Visies van hersenwetenschappers als Dick Swaab en Victor Lamme houden geen stand onder Herman Philipse's wijsgerige loep.

           

Ook al komt Spinoza in het filosofisch universum van Herman Philipse niet of nauwelijks voor, toch vind ik het wel nuttig hier op de CD-uitgave te wijzen van deze nieuwe reeks van uitgeverij Home Academy van colleges van Herman Philipse: Neurofilosofie van de geest. Hij gaf ze aan het Utrechtse Studium Generale in april van dit jaar.

De laatste jaren is er veel aandacht voor de hersenwetenschap, met publicaties van o.a. Victor Lamme en Dick Swaab die zelfs de bestsellerlijsten haalden. De pseudo-filosofische positie van de neurosofie van deze wetenschappers kan niet genoeg weerlegd worden (ook al is er op de weerlegging zelf wel weer wat aan te merken: te weinig, wat zeg ik: totaal niet komt aan de orde wat Spinoza's visie op dit terrein betekent).

Herman Philipse zet de visies van deze en andere bekende neurowetenschappers op een rijtje en analyseert deze grondig. Hij concludeert dat deze visies geen stand houden. Tevens bespreekt hij kritisch de verschillende filosofische theorieën over de verhouding tussen de hersenen, bewustzijn en gedrag. Vragen die aan de orde komen zijn: Bestaat de vrije wil? Wat betekent het om mens te zijn? en, Zegt hersenactiviteit iets over waarom we doen wat we doen?

Inhoudsopgave
CD1. Neurowetenschap en vrije wil. Toont neurowetenschappelijk onderzoek aan dat wilsvrijheid illusoir is?
CD2. Hoe verhoudt bewustzijn zich tot processen in de hersenen? Van substantiedualisme naar emergentie
CD3. Wat verklaart ons gedrag? Psychologie, functionalisme en eliminatief materialisme
CD4. De filosoof als conceptuele therapeut. Drogredenen en andere begripsverwarringen

Neurofilosofie van de geest
Een hoorcollege over de verhouding tussen de hersenen, het bewustzijn en de vrije wil
Spreker: Herman Philipse
4 CD’s €34,95, MP3-download €27,95
ISBN: 978-90-8530-113-4
Uitgave Home Academy

De colleges werden gegeven tijdens het Studium Generale in Utrecht in april 2012 en de video's ervan zijn aldaar nog te volgen.