Het gaat goed met de belangstelling voor de Ethica

Het gaat goed met de belangstelling voor de Ethica. Vlak voor Kerstmis bracht de uitgever, Bert Bakker, de 6e druk van de tweetalige uitgave van Spinoza's Ethica in de vertaling van dr. Henri Krop op de markt. Op de website staat foutief vermeld dat de eerste druk ook van vlak voor de Kerst dateert, maar die verscheen in 2002; in 2006 verscheen de derde druk.

Historiek.net tuinde daar in en bracht als nieuws: “Nieuwe, door Henri Krop verzorg[d]e vertaling van Spinoza's bekende werk Ethica.” [Hier] Enfin, dat bracht mij op dit nieuwtje.

Waar ik erg naar uitzie is het overzicht van de Spinozareceptie in Nederland vanaf de 17e eeuw tot heden, die Henri Krop drie jaar geleden aankondigde en dat – volgens laatste bericht – dit jaar zou uitkomen. Ik heb het nog niet bij een uitgever aangekondigd gezien, maar hoop uiteraard dat het zal gaan gebeuren.

NBD|Biblion recensie

Spinoza (1632-1677) is de belangrijkste Nederlandse filosoof en de 'Ethica' is zijn belangrijkste boek. Deze puntsgewijze, logische beredenering van God, wereld en leven is een grootse combinatie van Nederlands pragmatisme, joodse scherpzinnigheid en mediterrane mystiek (Spinoza was kind van Portugese migranten). Deze vertaling verscheen in 2002 in de reeks 'Nederlandse Klassieken', wat een beetje vreemd is want Spinoza schreef het in het Latijn: een eigensoortig, onliterair Latijn, dat vaak moeilijk eenduidig te vertalen is. Bekende pogingen daartoe deden Herman Gorter en iets later Nico van Suchtelen (zijn mystiek gekleurde vertaling werd in 1993 herdrukt in een door zijn zoon bijgestelde versie); daarnaast is er 'Ethicom', de interpretatieve versie van Klever uit 1996. Er bestond echter al lang behoefte aan een neutraler en puntiger vertaling, zeker nu Spinoza weer sterk in de belangstelling staat, liefst met het nog puntiger Latijnse origineel ernaast. Daarvoor heeft Spinoza-kenner Krop gezorgd, plus een historische inleiding, voetnoten, uitstekende eindnoten en een handig Latijns en Nederlands register. Kleine druk.
Redactie (NBD|Biblion recensie)