Het schuivend argumenteren van Michiel Leezenberg

Gisteren, vrijdag, onderstaande twee brieven met commentaar op het lange stuk van Michiel Leezenberg "Hoe gebruiken wij Spinoza?" van vorige week vrijdag 10 oktober dat als samenvatting meekreeg: "Hedendaagse bewonderaars zien in Spinoza de kampioen van de multiculturele samenleving. Maar zijn wortels liggen toch in zijn eigen tijd en zelfs in de islam." Het naschrift waartoe Leezenberg de gelegenheid kreeg, toont diens merkwaardige 'argumenteer' trucs.

 

 

 

 

 

 

Wanneer de bewering `dat bij Spinoza de nadruk op kentheorie nog grotendeels ontbreekt´ wordt tegengesproken met erop te wijzen dat Spinoza veel over het kennen heeft nagedacht en geschreven, wordt door Leezenberg alleen sceptische twijfel als basis voor kentheorie erkend.

Als hem gevraagd wordt waaruit blijkt dat de Spinoza-tentoonstellingen in Amsterdam de hedendaagse multiculturele samenleving willen bevorderen, zoals hij beweerde, gaat hij daar niet op in en stelt dat argumenten worden gevraagd waar ze niet nodig zijn (want hem gaat het alleen erom dat de Verlichting een inspiratiebron is voor Paul Cliteur etc... hetgeen toch geen betoog zou hoeven).

Hij gaat niet in op wat door de opponent gezegd werd en herhaalt gewoon dat Spinoza´s  democratie-opvatting voormodern/republikeins was en niet modern/liberaal.

In zijn artikel brengt hij het feit dat Maimodes´ Gids voor de verdoolden eerst in het Arabisch was gepubliceerd als een argument voor de worteling van Spinoza in het islamitische denken. Als erop gewezen wordt Arabisch niet identiek is met islamitisch, is het antwoord dat hij nergens beweerd heeft dat Maimonides - laat staan Spionoza - islamiet was.

Ja zo, de stukken telkens naar andere plaatsen schuivend, en alleen op het ene niet op het andere stuk ingaan, kun je in een discussie je gelijk lang volhouden.

Zie hier de besprekingen op dit weblog van de boeken die Leezenberg besprak:

Steven Nadler: De ketterij van Spinoza (op dit weblog op 22 juni 2008 besproken)
Cis van Heertum (red): Libertas Philosophandi, Spinoza als gids voor een vrije wereld (op dit weblog op 1 juli 2008 besproken)
Miriam van Reijen: Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk (op dit weblog op 7 april 2008 besproken)

Stan Verdult | 08-10-2008 | 11:43 |