Het zijn de mensen die het doen

   Boomerang supports wereldvrede - geen wrede wereld, uiteraard! 

Gisteren verscheen op de website van Boomerang een soort van (verdedigende) toelichting over wat de bedoeling was van de God IS Goed-kaart. De ophef die daarover ontstond zegt veel over de manier waarop er nog in een 'goede' God wordt geloofd. Hoe moeilijk kan serieuze humor zijn. Terwijl de kritisch-cynische boodschap voor de meeste mensen toch duidelijk zal zijn? Hoe mensen misbruik maken van het door henzelf geschapen beeld van God. En hoe dat niet alleen iets van IS nu is, maar van alle tijden.

 

Het is precies zoals indertijd van de "cartoon-rellen" niet begrepen (niet geaccepteerd) werd dat de Mohammed-cartoon met de bom sloeg op het misbruik dat islamitische extremisten pleegden met het doen afgaan van bommen en ook nog eens in naam van God of van zijn profeet.

 

                        

N.a.v. daarvan bracht ik Spinoza in een cartoon van Zapiro  [cf. blog]

 

 

Reacties

Stan,
1. Je raakt hier aan een dieper probleem. De mensen scheppen zich een godsbeeld. Maar dat niet alleen. Volgens Spinoza is de godsdienst ontstaan om ten dienste van de staat te zijn. M.a.w. de godsdienst is om opportunistische redenen ontstaan, d.w.z. om redenen die buiten de godsdienst zelf gelegen zijn om een buiten de godsdienst gelegen doel te dienen. Zie de TTP waarom Mozes de godsdienst in de staat introduceerde, citaat:
[TTP5.10-13] "Mozes stelde dus het recht vast en legde het aan het volk op door zijn goddelijke kracht [=profetie] waarin hij sterk was. Maar daarbij was zijn al­lergrootste zorg dat het volk niet uit vrees doch vrijwillig zijn plicht zou doen. … Om deze reden dus introduceerde Mozes door zijn goddelijke kracht de gods­dienst in de staat, opdat het volk niet uit vrees, doch uit vroomheid zijn plicht zou doen. … Ja, absoluut niets mochten ze doen dat niet in overeenstem­ming was met de voorschriften en opdrachten in de wet. En hierbij bleef het niet: ook moesten zij aan hun deurposten (Deut.6:9;11:20), aan hun handen en tussen hun ogen (Deut.6:8;11:19;Ex.13:9,16) bepaalde teke­nen dra­gen om hen steeds de gehoorzaamheid indachtig te doen zijn. Dit was dus het doel van de ceremonie­ën: dat de mensen niets krachtens hun eigen besluit, maar alles in op­dracht van een ander zouden doen en dat zij ... vol­strekt niet hun ei­gen heer en meester waren, maar geheel ondergeschikt aan een ander. …"
2. De IS-staat beantwoordt tamelijk goed aan Spinoza's beschrijving.
3. Tweehonderd jaar na Spinoza kwam islamkenner Snouck Hurgronje tot eenzelfde opvatting, maar dan m.b.t. het opportunistische ontstaan van de islam. Waarom? Nadat Mohammed zich, door de visioenen die hij ontving van de engel Gabriel, van zijn roeping bewust werd, zocht hij aanvankelijk aansluiting bij de joden op het Arabisch schiereiland. Deze erkenden echter zijn claim op profeetschap niet. Teleurgesteld besloot hij toen om de islam van het jodendom los te maken. Hij stoelde zijn leer op Abra­ham, 'de godsdienst van Abraham' (koran, sura 3.95). Waarom Abraham? Omdat er geen geschrift van hem was overgeleverd. Daarmee baseerde hij zijn gods­dienst op een stichter die nog ouder was dan de stichters van het jodendom (Mozes) en van het christendom (Jezus). De islam als jongste godsdienst is dan in feite de oudste. De term 'opportunisme' is overigens afkomstig van Snouck Hurgronje.