Hoe ik mezelf een schriftelijke cursus van Tammy Nyden-Bullock aanbood [1]

Langs welke weg ik op Tammy Nyden-Bullock stuitte weet ik niet meer - het was ergens in het voorjaar - maar ineens was er interesse in een werk van deze jonge doctor die zich vanuit Amerika in Nederland tot Spinoza-geleerde ontwikkeld had en een proefschrift had geschreven dat in ieder geval de verdienste had om kennis van Nederlandse geleerden uit Spinoza's tijd aan de Amerikaanse Spinozakennismarkt door te geven. Zoals over Van Velthuysen en De la Court. Ik vroeg me af op ze misschien van Nederlandse afkomst was en daardoor al kennis van het Nederlands had, maar dat schijnt niet zo te zijn.

Eigenlijk had ik me op basis van een vergissing toegestaan relatief veel te veel geld uit te geven aan een Spinozaboek. Het ging om haar Spinoza's Radical Cartesian Mind [Continuum, 2007]. Ik had in een voetnoot bij Wiep van Bunge's voorwoord op de Engelse uitgave van Koerbagh's A Light zijn verwijzing naar haar gelezen voor wie meer van de jonge Spinoza te weten wilde komen.* Dat wilde ik...

Enfin, om een of andere reden had bij mij het idee post gevat dat dit boek over de Spinoza van de Renati Des Cartes principiorum philosophiae & Cogitata metaphysica (PPC) zou gaan. De voorbije jaren, telkens als de VHS evaluatieformulieren bij voorjaars- en zomercursussen voorlegde, waarop je ook voorstellen kon doen voor een volgende cursus, had ik het voorstel gedaan om eens zo'n cursus over de PPC te organiseren. Ik weet dat ik de enige niet was, maar tot heden is die wens nooit gehonoreerd. Het is uiteraard niet eenvoudig om precies te achterhalen wat van dat boek nu als opvatting kan worden aangemerkt die Spinoza zelf aanhing en welke hij toen al verwierp als een opvatting van Descartes waar hij bij het schrijven al niet achterstond. Van een aantal zaken wordt dat in het voorwoord van Lodewijk Meijer aangegeven, maar niet van alle.

Het vraagstuk kan nog worden verward door het feit dat Spinoza z'n eigen filosofie niet in één klap in z'n geheel bezat, maar die in de loop van de tijd verder ontwikkelde. Wat dat betreft geeft dit boek een behoorlijk inzicht in die ontwikkeling en is het een waardevol boek, waar ik later nog op terug kom.

Dat ik dit boek ondanks z'n belachelijk te hoge prijs toch aanschafte, kwam voort uit het feit dat ik - om redenen die er hier niet meer toe doen - besloten had om de 2013-zomercursus van de VHS niet bij te wonen. Uit de kosten die ik daarbij uitspaarde kon ik wel wat extra boeken aanschaffen (ach, je zoekt zo je redenen...). Met dit boek - zo dacht ik - ging ik mezelf die cursus geven, die de VHS almaar niet aanbood. (We noemen dit denken, maar het is rationaliseren: jezelf met schijnargumenten overtuigen).

Toen ik het tamelijk dunne boekje dat ik voor wel €71,25** had aangeschaft ontving, vond ik het nog eens te meer veel en veel te duur en ontdekte ik ook dat het niet het onderwerp had dat ik verwacht had. Ik liet het daarom in eerste instantie liggen om lezing ervan niet met al te veel negatieve gevoelens te verpesten. Ik gaf mezelf dus niet de zomercursus die mij voor ogen had gestaan, maar ik heb mijn tijd goed kunnen besteden met het lezen van andere interessante Spinozana.

Enfin, onlangs heb ik het dan toch eindelijk gelezen en herlezen, nu zonder enige vooraf gegeven negatieve passie of vooringenomenheid. Daarover verder in een volgend blog.

_____________

*) "For a fine study of the early development of Spinoza's thought, see Tammy Nyden-Bullock, Spinoza's Radical Cartesian Mind (New York, 2007)." [cf books.google]

**) Bij Bookdepository; in zekere zin was dit nog een koopje, want bij Continuum staat het geprijsd voor $140 (ca €103). Toen had ik nog niet ontdekt (of het was er misschien nog niet) dat het ook als e-book à $23.99 werd aangeboden.

Reacties

Stan, I warned Tammy that you write two blogs about her costly book