Hoe Spinoza de wereld - ook Afrika - verovert

In Senegal hadden de - meer dan 76.000! -  kandidaten in het middelbare school-examen filosofie een tekst uit Spinoza's politieke filosofie te becommentariëren.

Zie hier in Le Soleil.sn