Hoe zou alles er uit gezien hebben zonder de Verlichting?

The Enlightenment and Its Effects on Modern Society
Een onzinnige vraag, maar hij schijnt in dit boek aan de orde te komen...
Milan Zafirovski: The Enlightenment and Its Effects on Modern Society. Springer, 2011  
Dit boek is net uit. Er kleeft iets vreemds aan, heb ik de indruk.  [cf Content
   
De uitgever prijst het aldus aan: "The Enlightenment of the late 17th and 18th century is characterized by an emphasis on reason and empiricism. As a major shaping philosophy of Western culture, it had a historical impact on the religious, cultural, academic, and social institutions of 18th century Europe. In this compelling volume, the author explores the lasting impact of Enlightenment thinking on modern Western societies and other democracies. With an interdisciplinary, comparative-historical approach this volume explores the impact of Enlightenment ideals such as liberty, equality, and social justice on current social institutions. Combining sociological theory with concrete examples, the author provides a unique framework for understanding modern cultural development, including a picture of how it would look without this Enlightenment basis. This work provides a multi-faceted approach, including: an historical overview, analysis of the Enlightenment’s influence on modern democratic societies, modern culture, political science, civil society and the economy, as well as exploring the counter-Enlightenment,  Post-Enlightenment, and Neo-Enlightenment philosophies."
Maar als je er m.b.v. books.google wat doorheen scrolt lijkt het een boek uit de counter-Enlightenment zelf van deze socioloog en econoom. Opmerkelijk is dat Spinoza er nauwelijks en niet in positieve zin in voorkomt. En misschien nóg opmerkelijker: Jonathan Israel komt er helemaal niet in voor. Die wordt gewoon genegeerd!
                                                U bent dus gewaarschuwd.

Ik krijg het gevoel dat de schrijver het liever zonder de Verlichting had gezien...