Hoeveel Spinozana worden toegankelijk als oude boekenbezit KB wordt gedigitaliseerd?

Gisteren lieten ProQuest, een grote wereldwijde aanbieder van gedigitaliseerde informatie, en de Koninklijke Bibliotheek persberichten uitgaan over een samenwerkingsovereenkomst.

Dat van ProQuest sprak van: “ProQuest will digitize more than 30,000 rare early books from the Koninklijke Bibliotheek (KB), the National Library of the Netherlands, capturing every volume in high-resolution color scans.”

De KB liet lezen: “De Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland, gaat samenwerken met het Britse ProQuest om 50.000 bijzondere, oude drukken uit haar collectie te digitaliseren. Na de Deense Koninklijke Bibliotheek in Kopenhagen en Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze in Italië is de KB de derde belangrijke nationale bibliotheek in Europa die deelneemt aan het EarlyEuropean Books project van ProQuest.

De KB beschouwt het als zijn missie om het gehele gedrukte erfgoed van Nederland te digitaliseren! Eerder dit jaar heeft de KB haar ambitie uitgesproken om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften vanaf 1470 te digitaliseren. De overeenkomst tussen de KB en ProQuest is onderdeel van het beleid van de KB om deze ambitie te realiseren en sluit aan bij de eigen initiatieven en andere publiekprivate samenwerkingsverbanden tot digitalisering van de gehele rechtenvrije collectie (15e tot en met 19e eeuw). Net als bij de overeenkomsten met de Deense en Italiaanse nationale bibliotheken, stelt ProQuest het materiaal gratis toegankelijk in het land dat hieraan deelneemt.

In tegenstelling tot het KB-bericht verwees ProQuest uitdrukkelijk ook naar Spinoza:

The 16th and 17th century collections reflect the history of the Netherlands in this period: the revolt against Catholic Hapsburg rule, the establishment of the Dutch republic and the emergence of the Netherlands as a naval power. There are early songbooks such as the Geuzenliedboek, in which the Dutch national anthem 'Wilhelmus' first appeared in 1581; 11,000 pamphlets featuring political broadsides, sermons and polemics; and works of travel, surveying and cartography, including handcoloured copies of Jan Huyghen van Linschoten's account of an early voyage to Indonesia (1596) and Joan Blaeu's Atlas Major (1662), and the Practijck des lantmetens (The Practice of Surveying) from the library of Prince Maurice of Nassau (1600). Major Dutch authors are also well represented, from the Golden Age dramatists P. C. Hooft (1581-1647) and Joost van Vondel (1587-1679) to humanists and philosophers such as Desiderius Erasmus (1466-1536), Hugo Grotius (1583-1645) and Baruch Spinoza (1632-1677).

De KB wilde het waarschijnlijk kort houden.