Ibn Tufayl [6] - uitgaven van en over Hayy Ibn Yaqzan

Een reactie van gisteren van Sjraar Truijen op mijn eerste blog - van 17 juni 2009 alweer - over "Ibn Tufayl - de vertalingen van zijn Hayy ibn Yaqzan", (er volgden er daarna nog vier) is voor mij aanleiding om er in dit blog aandacht aan te geven en er nog wat informatie aan toe te voegen. Sjraar Truijen hierbij zeer bedankt voor het doorgeven van de links. Wat Hayy ibn Yaqzan hier doet (de mogelijke relatie met Spinoza) acht ik bij de bezoekers van dit weblog bekend, zo niet dan verwijs ik naar de links onderaan dit blog.

 

Ik had nog niet ontdekt dat na de periode waarin ik met Ibn Tufayl en zijn Hayy Ibn—Yaqzan bezig was, de vertaling van Johan Bouwmeester die 1672 bij Rieuwertsz te Amsterdam als Het leeven van Hai Ebn Yokdhan verscheen, inmiddels

door Google is gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld – wat uiteraard goed nieuws.

 

 

 

 

 

Ook de uitgave die in 1701 in Rotterdam uitkwam bij Pieter van der Veer onder de titel: De natuurlyke wysgeer, of Het leven van Hai ebn Jokdan

is bij Google te vinden.

 

Voor de verdere informatie over deze uitgaven verwijs ik naar dat eerste blog.

 

  

 

Onlangs verscheen van Avner Ben—Zaken: Reading Hayy Ibn—Yaqzan. A Cross—Cultural History of Autodidacticism.

Contents:
Intro The pursuit for the "natural-self"
H 1 Taming the mystic (Marrakesh, 1160s)
H 2 Climbing the ladder of philosophy (Barcelona, 1348)
H 3 Rejecting authority, defying predestination and conquering nature (Florence, 1493)
H 4 Employing the self, experimenting nature (Oxford, 1671)
H 5 From individual autodidacts to utopian scientific societies.

VoorkantBij books.google is er al flink in te bladeren en te zoeken. Ik heb uiteraard alvast op Spinoza gezocht. Op blz.10 staat dat een exemplaar van Het leven van Hai ebn Yokdan in de bibliotheek van Spinoza gevonden is, maar ik heb dat op de door de notaris van de inventaris opgemaakte lijst niet kunnen vinden.
Daarop volgt de mededeling dat de letters S.D.B. waarmee de vertaler wordt aangeduid, door sommigen als omkering van Benedictus de Spinoza werd of wordt gezien, hetgeen niet meer dan speculatie is. Maar dat er de eenheid van God en de natuur mee wordt aangeduid, vind ik een wel erg te vergaande speculatie.

Interessanter vind ik wat hij op blz 63 schrijft: dat Joseph Delmedigo (1591 - 1655) die nogal een rijzend leven leide en ook in Amsterdam verbleef, waar hij bevriend zou zijn geweest met Michael Spinoza en Menasseh ben Israel, wellicht het commentaar dat Moshe Narbonni op de Hai ebn Yokdan maakte, heeft laten zien, waardoor Spinoza er via die route wellicht over gehoord had. Een interessante, maar verder onbewezen, mogelijkheid. 

Image of  

Van Avner Ben—Zaken verscheen eveneens in 2010 Cross-Cultural Scientific Exchanges in the Eastern Mediterranean, 1560--1660 [Johns Hopkins University Press, 2010]  

         Voorkant

Voor de volledigheid vermeld ik ook nog deze uitgave:
Lawrence I. Conrad: The world of Ibn
ufayl: interdisciplinary perspectives on ayy ibn Yaqân. BRILL (Islamic philosophy and theology Volume 24), 1996

 

 

 

Gravure uit De natuurlyke wysgeer, of Het leven van Hai Ebn Jokdan, waarin de jongeman een schaap onderzoekt

Hieronder de eerdere blogs uit juni 2009 over Ibn Tufayl en zijn Hayy ibn Yaqzan

• Ibn Tufayl [5] en Spinoza

• Ibn Tufayl [4] en de John Locke-connectie

• Ibn Tufayl [3] - samenvatting van zijn Hayy ibn Yaqzan

• Ibn Tufayl [2] - en zijn eerste Nederlandse vertaler

• Ibn Tufayl - de vertalingen van zijn Hayy ibn Yaqzan

 

Reacties

Stan,
Interessante blogs over een interessant boek. Jammer dat de publicatie van zo'n mooie speculatieve tekst ondenkbaar is in de huidige bigotte islamitische wereld. Immers, in feite wordt gesteld dat de openbaring = koran, niet nodig is om tot godskennis te komen. Wat in de 12e eeuw vrijelijk gepubliceerd kon worden is nu een legitieme reden om Ibn Tufayl en zijn uitgevers te vermoorden. Ook hier zie je weer dat 'niet onnodig kwetsen' een onzinnig criterium is bij het beperken van de vrijheid van meningsuiting. Maar dat is een discussie die we al eens n.a.v. een ander blog van je gevoerd hebben.