Il sionista Spinoza

Gisteren had de Italiaanse Corriere della Sera in het voor de zondag bedoelde katern La Lettura – voor vandaag dus – het artikel: Il sionista Spinoza [de zionistische Spinoza]. De header gaat zo:

Il filosofo ebreo, mai «scommunicato» dai rabbini, vedeva nella Bibbia le origini della democrazia e ipotizzava la nascita di un nuovo Stato d'Israele

De joodse filosoof, ooit geëxcommuniceerd door de rabbijnen, zag in de Bijbel het ontstaan van de democratie en veronderstelde de geboorte van een nieuwe staat Israël.

Dit bericht werd aangereikt via deze tweet van de Corriere La Lettura zelf. [TOEVOEGING: HET ARTIKEL IS HIER TE LEZEN.]

 

Reacties

Link toegevoegd naar pagina waar het artikel van de Corriere della Sera te lezen is.

Dies ist, was wir gesucht