Illustratie van de gereedschapsmetafoor in de TIE

Bezoekers van dit weblog kunnen weten dat ik moeite heb met de verwarring tussen hersenen en geest – brains en mind. Wat valt onder de attributen, hier uitgebreidheid en denken, mag alleen vanuit die attributen begrepen worden. Maar voor één keer maak ik een uitzondering bij dit fraaie plaatje. Ik trof het aan bij deze tweet, waarbij niet vermeld werd wie de maker ervan was. Ik voegde er de tekst aan toe.

De gereedschapsmetafoor begint in TIE § 30 met:

“Want om ijzer te smeden heeft men een hamer nodig en om een hamer te hebben moet men er een maken, waarvoor echter weer een andere hamer en ander gereedschap nodig zijn, die op hun beurt weer ander gereedschap vereisen, enzovoorts, tot in het oneindige - en niemand gelooft dat dat een reden is waarom de mens geen ijzer kan smeden.”  

 

Zie ook blog van 1 april 2014: Spinoza over hamer en bijl.