In de maak: De Joodse Canon

Naar ik meen ergens opgepikt te hebben is Bart Wallet bezig aan het schrijven van een nieuwe joodse geschiedenis. Intussen gaat hij samen met Tirtsah Levie Bernfeld een canon opstellen van 700 jaar joden in Nederland, zo vernam ik van Ferdie Fluitsma die me deze link doorstuurde naar een eerste proef ervan.

Het is hun opzet om een overzicht te geven van hoe het joden in Nederland is vergaan vanaf het eerste moment dat ze zich hier blijvend wisten te vestigen. Door kort en bondig de centrale punten van 700 jaar joodse geschiedenis in een lopend verhaal presenteren.

In honderd vensters
Er zijn honderd vensters gekozen die met elkaar een evenwichtig, representatief beeld geven. Elk venster heeft betrekking op een centrale gebeurtenis, een plaats (een zgn. lieu de mémoire), een persoon of een voorwerp – aan de hand waarvan een belangrijk aspect van de Nederlandsjoodse geschiedenis verteld kan worden. Elk venster heeft een korte tekst en is gekoppeld aan een sprekende, iconische afbeelding.

In de canon, die van de Middeleeuwen tot de eenentwintigste eeuw loopt, is aandacht voor politiek, economie, cultuur en religie, voor belangrijke rabbijnen, maar ook voor de joodse marskramer en het antisemitisme in Nederland.

Om Spinoza kan die Canon uiteraard niet heen, maar dat zullen ze ook niet willen.