In het buitenland erkend...

Reacties

Na mijn dood is ook goed! Interesseert mij geen bal, wetende hoe weinig diepgang schuilt in tal van 'professionele' Spinoza-scribenten alhier die nog nimmer iets waardevols of ook iets nieuws wisten te produceren, dat mij kon boeien.
En wat Van den Enden betreft: diens genialiteit wordt in ons land totaal miskend. Niemand schijnt er enig benul van te hebben (bv) dat de rijkdom van de VPS die van de TP (terecht nu in het nieuws vanwege Karel's bijna perfekte nieuwe vertaling) dik overtreft.

Degenen die misschien geshockeerd zijn door mijn preferentie van het geschrift van de meester boven dat van de 'volgeling' ( jawel!)' moge ik aanraden ( wellicht ook ter voorbereiding op een VHS-cursus over de TP) om het tweede hoofdstuk van mijn alom ( ten onrechte) verguisde boek over DIRECTE DEMOCRATIE te lezen: http://www.benedictusdespinoza.nl/lit/Klever_Wim_DIRECTE_DEMOCRATIE.pdf
Daar ziet u de hertaling in mooi modern Nederlands van de oud-Nederlandse tekst, voorzien van tussenkoppen boven 'secties' en van tal van verklarende aantekeningen alsmede verwijzingen naar de vele plaatsen waarin de leerling de meester plagieert.