In maart Wiep van Bunge's inaugurale rede in Brussel

In december 2008 maakte de Erasmus Universiteit bekend dat prof. dr. Wiep van Bunge, ‘hun’ hoogleraar Geschiedenis van de wijsbegeerte en decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte, benoemd was tot bijzonder hoogleraar 'De Nederlanden in de wereld' aan de Vrije Universiteit Brussel. Deze leerstoel is gevestigd door het Algemeen Nederlands Verbond (ANV). Namens hen zou Van Bunge in Brussel een reeks colleges verzorgen over Spinoza, de Nederlandse Republiek en de radicale Verlichting.

Het ANV wil het inzicht in, de beleving van en het draagvlak voor de Nederlandse taal en cultuur in ruimste zin bevorderen. Belangrijkste aandachtsgebied is de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen. Het ANV heeft twee bijzondere leerstoelen: één gevestigd aan de Universiteit Leiden en één aan de Vrije Universiteit Brussel: de Leidse wordt bekleed door een Vlaming, de Brusselse door een Nederlander.

Het heeft even geduurd, maar...

... donderdag 18 maart 2010 zal het zover zijn. Dan zal Van Bunge op de Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel zijn inaugurale les geven “De Nederlandse Republiek, Spinoza en de Radicale Verlichting” en daarmee het bijzonder hoogleraarschap vanwege het ANV aanvaarden. In de drie daaropvolgende donderdagen (25 maart, 1 en 8 april) zal de inaugurale les verder worden uitgewerkt en het college achtereenvolgens gaan over: ‘De Nederlandse Republiek’, ‘Spinoza’ en ‘De Radicale Verlichting’. Het werk van Jonathan Israel zal dienen als uitgangspunt. Aldus het activiteitenprogramma van de ANV.

De college's maken onderdeel uit van de cursus Thema's uit de Wijsbegeerte van de Nieuwe Tijd van de Opleiding Bachelor in de Wijsbegeerte en de Moraalwetenschappen van de Vakgroep Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen

De globale thematiek van de overige lessen is 'filosofie als levenskunst en levensoriëntering in de filosofie van de Nieuwe tijd'.

Aan de hand van deze thematische leidraad worden aspecten van het denken van een aantal moderne filosofen besproken, waarbij de volgende thema's aan bod komen:

·       René Descartes: zoektocht naar zekerheid en harmonie in een chaotische wereld;
·       Blaise Pascal: de wetenschapsmens en de gemoedsmens;
·       Baruch/Benedictus Spinoza: de weg naar het hoogste goed, verzoening tussen individueel en collectief welzijn in een niet-normatieve context;
·       Gottfried Wilhelm Leibniz: het monadische individu in de beste van de mogelijke werelden;
·       David Hume: theoretisch scepticisme en praktisch realisme;
·       Immanuel Kant: de ethiek en de geschiedenis als bron van zingeving;
·       De conservatieve reactie (Edmund Burke): verticale en horizontale zingeving in een gefundeerde ordening;
·       Arthur Schopenhauer: vluchtwegen uit een ondraaglijke realiteit