In Memoriam Bertus de Rijk (1924 – 2012)

Mediëvist L.M. de Rijk is zaterdag 30 juni op 87-jarige leeftijd in Maastricht overleden, zo heeft de PvdA gisteren laten weten. In de kranten komt dan vooral het feit naar voren dat hij van november 1956 tot september 1961 en van oktober 1964 tot juni 1991 voor de PvdA in de Senaat zat. Voor velen was hij vooral een van de beste mediëvisten van Nederland. Hij was hoogleraar wijsbegeerte in Nijmegen, Utrecht en Leiden.

En voor sommigen in het zuiden van het land was hij de laatste jaren hun leraar aan de HOVO Zuid Limburg, waar hij cursussen gaf over Spinoza’s TTP, over Hume en daarna weer over Spinoza, nu zijn Ethica. Vorig jaar zou hij z’n laatste cursus Ethica geven, maar de belangstelling was zo groot, dat er nog een echt allerlaatste daarna kwam. Op zijn oude dag ging hij almaar meer de Middeleeuwen voorbij. Maar die Scholastieke bagage equipeerde hem zeer om de vernieuwing van de filosofie van de 17e eeuw te zien en door te geven.

Met genoegen denk ik terug aan zijn eerste cursus over de Tractatus theologico-politicus die hij vanaf september 2007 gaf. Het werd mijn eerste kennismaking met Spinoza, die mij sindsdien niet meer losliet. Zoals De Rijk die cursus voorbereid had met een grote syllabus met teksten. En zijn aanpak! Hij gaf geen college, maar daagde telkens een van de cursisten uit om de tekst die voor de volgende bijeenkomst gekozen was op hoofdlijnen te presenteren en er vraag- en discussiepunten uit te halen. De gesprekken erover begeleidde hij dan af en toe met even een korte toelichting op de specifieke betekenis van een bepaalde belangrijke term. Zo is mij altijd bijgebleven dat hij ontevreden was met de vertaling door Akkermans van pietas met ‘vroomheid’; dat kon niet kloppen. En hij daagde ons uit naar betere vertalingen te zoeken.
Die aanpak heeft bij mij meteen een goede basis gelegd. Ik nam graag als eerste de beurt. Ook al zoiets: De Rijk koos ervoor om te beginnen bij het laatste, 20e hoofdstuk van de TTP! Toen ik die voorbereidde had ik al snel door dat je niet zonder het 16e hoofdstuk kon, dus dat nam ik er meteen bij. Door schroom van anderen kon ik wel drie beurten ‘pakken’ en de TTP behoorlijk onder de knie krijgen. Dankzij de aanpak van De Rijk.

Bertus de Rijk, in een katholiek gezin in Hilversum geboren, wilde aanvankelijk priester worden. Na enkele jaren grootseminarie van het aartsbisdom Utrecht, ging hij klassieke talen en wijsbegeerte studeren in Utrecht, waar hij in 1952 cum laude promoveerde.

Uit protest tegen het Bisschoppelijk Mandement van 1954, waarin de bisschoppen katholieken het lidmaatschap van de PvdA en de socialistische vakcentrale NVV verboden, sloot De Rijk zich aan bij de PvdA. Hij werd voor de PvdA woordvoerder voor defensie en onderwijs.

Hij hechte grote waarde aan het strikte scheiden van wetenschap en geloof. Daarover schreef hij op hoge leeftijd nog twee boeken: Religie, normen, waarden. Een kritische blik op een maatschappelijk debat(Bert Bakker, 2006) en Geloven en weten. Pleidooi voor een sober atheïsme (Bert Bakker, 2010 - zie dit blog), waarin hij zijn visie gaf op recente aanvallen op de godsdienst, b.v. door Dawkins. In die boeken bouwde hij zijn argumentatie met grote eruditie op vanuit Aristoteles, de Middeleeuwse nominalismestrijd en verder in de ideeëngeschiedenis en benadrukte hij – mede geïnspireerd op Spinoza - het fundamentele onderscheid tussen waarheid en werkzaamheid – twee verschillende houdingen (weten of geloven) waarop hij steeds weer hamerde.

Hij was een voorbeeld hoe je op intellectueel vlak tot op hoge leeftijd actief kunt blijven. Dat hij ook tot op hoge leeftijd bezig bleef met Mediëvistiek, blijkt uit zijn omvangrijke bibliografie.
Ik denk met genoegen terug aan de kennisrijke en humorvolle aanpak van Bertus de Rijk.

Ik had hem nog eens willen vragen naar het gebruik van ‘intellectus infinitus’ in de Middeleeuwen. Dat kan nu niet meer – ik heb er te lang mee gewacht, alsof hij het eeuwig leven zou hebben. Maar hij blijft voortleven in de goede herinnering van hen die hem hebben mee mogen maken. Professor De Rijk, Bertus, bedankt!

Reacties

Wat een mooie, persoonlijke necrologie Stan! Ook ik vond De Rijk een erudiet man. Zijn boek "Religie, normen, waarden. Een kritische blik op een maatschappelijk debat" vond ik zeer inspirerend voor de ontwikkeling van mijn eigen gedachtengang.

Iets anders mag ook wel eens gezegd worden over jou. Je noemde onlangs jouw blóg maar jouw "dissertatie". Ofschoon een blog natuurlijk geen dissertatie ís, wil ik als één van jouw volgers graag mijn dank en bewondering uitspreken voor de kwaliteit van jouw informatie. Ik lees het altijd met veel plezier.

Ferdie

Ferdie, dank voor je fijne reactie. Plezierig te horen dat m'n blog gewaardeerd wordt. En dank voor de tips die je me soms geeft.

Mooi geschreven,

Net als jij heb ik ook een sterk "te laat" gevoel, leerde hem gewoon als oude wandelaar kennen, hier in zijn woonplaats.

Pratend over de verwording van de politiek bracht ie me op het spoor van Averoes en Maimonides, waar ik hem eeuwig dankbaar voor ben, en na het overzetten van de inhoud van een computer kreeg ik bovenstaand boekje, en ging er letterlijk een onvermoede wereld beschouwing voor me open.

Zo genuanceerd, zo vergevend en inpirerend, een waarlijk Goede Geest, maar te laat, geweest is geweest.

Gelukkig heeft hij veel tijd genomen om al zijn gedachten voor ons klaar te leggen :-)

Ik herdenk hem als opponent bij mijn promotie in Utrecht op 1-11-1962. Hij was net als ik leerling van (mijn promotor) Cornalia de Vogel.