Interessante inleidende essays op conferentie "Spinoza and Modern Jewish Philosophy"

In het blog van 23-12-2016: “Spinoza betekent veel voor nogal wat joodse Amerikanen” gaf ik informatie over een internationale conferentie over “Spinoza and Modern Jewish Philosophy”, georganiseerd door Michael Rosenthal, die op 21 en 22 mei 2017 zal worden gehouden. Zie ook deze recente tweet en hier het progamma. Inmiddels zijn op de website van de organisator enige korte inleidende essays geplaatst [cf.]:

van Steven Nadler: over Spinoza on the Divinity of Scripture [Cf.]

van Daniel Schwartz: Should the Ban on Spinoza Be Lifted? [Cf.]

van Michael A. Rosenthal: Prophets at War: Hermann Cohen and German Jews in the First World War. [Cf. Een aanrader.]