Intermezzo: weer interessante recensie van Sean Winkler

Terwijl ik bezig was met het vorige blog, waarop er nog een zal volgen, waarbij ik van plan ben een passage te brengen uit het boek van Joshua Parens, Maimonides and Spinoza: Their Conflicting Views of Human Nature [University of Chicago Press, 2012 – books.google]

stuitte ik op een recensie van Sean Winkler op Bibliographia over dat boek [cf. of PDF]. Aanbevolen.  

Al in een eerder blog verwees ik enthousiast naar interessante reviews van hem op

 

 

Sean Winkler is in Leuven bezig met een dissertatie The Power of the Intellect in the Philosophy of Baruch Spinoza [cf. & cf.], waarmee hij ongeveer halverwege zal zijn, gezien zijn planning. Om in de gaten te houden.

Meteen wijs ik hier ook nog even op het volgende wel heel lange review van Joshua Parens's boek van de hand van

Jeffrey A. Bernstein [cf.], "Rethinking the Relation between Maimonides and Spinoza." In: Interpretation. A Journal of Political Philosophy, Vol. 40 #1, Spring 2013, p. 79 - 103 [Cf. academia.edu]

Reviewer wijst erop dat Parens sterk aanleunt tegen, bouwt op Leo Strauss.  Zeer gedegen, minitueuze en kritische bespreking van Parens' boek.

Korter maar zeer pregnant is het review van Steven Frankel in: THE REVIEW OF POLITICS [Cf. op academia.edu]