Introduction van Jonathan Israel's Democratic Enlightenment staat gereed

Philosophy, Revolution, and Human Rights 1750-1790

Begin april had ik al het bericht dat de cover van het derde deel van de Verlichtings-trilogie van Jonathan Israel te zien was.

Jonathan Israel, Democratic Enlightenment. Philosophy, Revolution, and Human Rights 1750-1790  - in augustus te verschijnen.

Inmiddels - kreeg ik als tip van een student uit Maastricht door - is daar ook de Inleiding al te downloaden - PDF.   

Hij stelt zich tot taak om een heldere en preciese samenvatting te bieden van waar het hem in zijn drie dikke boekdelen om gaat. Dat doet hij door nog eens uitvoerig in te gaan op de definitie van wat onder de Verlichting te verstaan; en dat doet hij uiteraard in discussie met anderen die met nieuwe studies kwamen of commentaar op zijn aanpak hebben.

Verder benadrukt hij dat hij niet beweert dat het de filosofische ideeën zijn die hij alleen verantwoordelijk zou stellen voor veranderen, maar dat het de interactie tussen ideeën met sociale praktijken is, waardoor (revolutionaire) veranderingen ontstaan.

Hij noemt "seven great thinkers" die de hoofdrol spelen in de Verlichtingstijd, maar nog eens beargumenteert hij dat "Spinoza’s contribution was arguably the most crucial in crystallizing what is here termed Radical Enlightenment."

Ik ga hier niet de lange 35-pagina's Introduction samenvatten - had slechts de opzet de bezoekers van dit weblog erop te wijzen dat die bij OUP alvast klaarstaat.

Reacties

Wederom dank Stan, heb hem al besteld. 45 dollar voor een hardback incl verzendkosten. Waar kunnen ze het van doen!!