Inutilis scientia Spinozana [156] Opening Internationaal Spinozaïstisch Congres 1932 rechtstreeks uitgezonden

Dat ging toen zo. Die dag, maandag 5 september 1932, werd de radiouitzending verzorgd door de VARA. De openingsrede door prof. Leo Polak werd rechtstreeks uitgezonden. En later ook de lezing die gehouden werd door dr. Carp. Opmerkenswaard is verder dat de feestelijke herdenking van de 300e geboortedag van Spinoza aangeduid werd met: Internationaal Spinozaïstisch Congres (die puntjes op de 'i' vind je elders wel).