Inutilis scientia Spinozana [160] Straßenplan der Stadt Altenburg

De Duitse Stadt Altenburg heeft een Straßenplan waarover goed is nagedacht: de Darwinstraße en de Spinozastraße lopen evenwijdig aan elkaar! Dat is veelzeggend. Beide worden doorkruist door de Rousseaustraße en beide lopen uit op de Albert Einstein-Straße. Ja aan dit Straßenplan is met filosofische kennis van zaken gewerkt, dat kan niet anders.