Inutilis scientia Spinozana [174] maker Spinoza-cartoon (her)ontdekt

In de blogs (deze en deze) waarin ik vele illustraties en cartoons van Spinoza heb verzameld, had ik er een aantal overgenomen van Leon Kuunders’ despinoza.nl. Maar goed ook, want geruime tijd al kun je de afbeeldingen op diens site niet meer bereiken (“Pixelpost powered photoblog is not working at the moment”).

Van een aantal was de herkomst, de maker en/of plaats, niet vermeld. Ik zette er dan bij: “Gezien bij despinoza.nl (nog nader te identificeren).” In de loop van de tijd lukte het me van een aantal de maker te achterhalen. Dat gold niet voor deze cartoon.

 

Daar de cartoon wellicht bruikbaar zou zijn bij een blog over het komende “symposium over het herroepen van de banvloek op Baruch Spinoza” op zondag 6 december in de Rode Hoed in Amsterdam [cf. blog], deed ik recent weer eens een poging. Hoewel de afbeelding aan de kleine kant is, meende ik toch de naam Wout Koster te lezen.

Zoekend op Wout Koster kwam ik alleen tandartsen en een sportschrijver tegen ("Eén man alleen op kop”). Toen ik het probeerde op ‘Wout Kosters + Joden’, kwam ik tegen dat een Wout Kosters lezingen hield over de Dreyfus-affaire en in 2012 een M.A-thesis had over "De rol van de Franse Joden bij hun emancipatie tijdens de Franse Revolutie" [cf. DOC]. Daarbij stond een e-mail-adres en ik trok de stoute schoenen aan en schreef hem: “Misschien een vreemde vraag, maar ik stel hem u toch. Is bijgaande cartoon misschien ooit door u gemaakt?”

Daarop kreeg ik prompt als reactie: “Inderdaad de cartoon waar Spinoza door de Joodse gemeenschap in de ban wordt gedaan, heb ik getekend. Als ik het goed heb is die gemaakt voor een Nederlands filosofietijdschrift. Ik dacht FilosofieMagazine. Als u nog meer wilt weten, u kunt mij altijd benaderen. Trouwens, wat zijn er veel cartoons gemaakt van de grootste Nederlander aller tijden!”

Vlak voor het maken van dit blog ging ik nog eens zoeken op ‘Wout Kosters + Spinoza’ en dat leverde de volgende informatie op: In een tekst over o.a. het kwartaalblad VIC (VFO Informatie en Communicatie), orgaan van de Vereniging voor Filosofie Onderwijs (sinds 1991 bestaat het niet meer en is de informatie ondergebracht in het tweemaandelijks tijdschrift Filosofie) staat te lezen: “Regelmatig stond er in VIC een karakteristieke tekening van een naam hebbende filosoof van de hand van Wout Koster, bijvoorbeeld een tekening van Baruch de Spinoza in het aprilnummer van de veertiende jaargang, 1985.” En daarbij was deze cartoon afgedrukt [Cf. DOC] - tot mijn vreugde zat achter de ook daar verkleinde cartoon (hier de haardos niet afgesneden), het veel grotere formaat .

 

Grappig dat de weggezonden Spinoza de Ethica al in handen heeft. Ja, die zal toen al enigszins in hem gezeten hebben... 

  

Reacties

Goede vondst!

Mijn dank voor de aangeboden informatie, hoogachtend Joost van de Velde.

The Bumprz can only be applied to a phone once, and if you lose a bumper or get a new phone, you¡¯ll have to get a whole new set. Fortunately, Case of Steel offers free replacement sets and you need only to pay the cost to cover shipping.