Inutilis scientia Spinozana [192] totstandkoming TTP-vertaling vergde méér dan vijftien jaar

Deze week las ik Piet Steenbakkers, Over kennis en ideologie bij Louis Althusser. Een materialistische kritiek. Uitgever: Konstapel, 1982, 142 pagina's.

Het geeft me niet echt aanleiding om te bloggen. Interessant wel te merken hoe vergaand kritisch Piet Steenbakkers in dit boekje - een uitwerking van zijn doctoraalscriptie – was over Althusser, die hij de maat nam aan het ware marxisme zoals hij dat zelf toen kennelijk voorstond én wiens spinozisme hij mat aan de Spinoza zoals hij die eveneens had bestudeerd.

Het meest opmerkelijke, want nieuw voor mij (en aanleiding voor dit blogje), was om op p. 66 een citaat te lezen uit het tweede hoofdstuk van de Tractatus theologico-politicus, “ontleend aan een nog te verschijnen vertaling van F. Akkerman.”

Die vertaling verscheen uiteindelijk pas in 1997 bij de Wereldbibliotheek. Wanneer Akkerman het verzoek voor vertaling van de Ver. Het Spinozahuis ontving, weet ik niet, maar hij moet er in 1982 - in dat jaar verschenen de Korte Geschriften - al enige tijd mee bezig zijn geweest. Aan de totstandkoming van die TTP-uitgave is dus méér dan vijftien jaar gewerkt. Een klein feitje uit de Spinozana dat geweten en bewaard mag worden.

________________

Hier bewaar ik een link naar Leszek Kolakowski, ALTHUSSER'S MARX. In: THE SOCIALIST REGISTER 1971 [PDF]