Inutilis scientia Spinozana [193] Spinoza in de Argentijnse Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento

Zoals de vaste bezoeker van dit weblog kan weten, is het vinden van een afbeelding van een cover die Google aanreikt, aanleiding voor me tot wat speurwerk en soms levert dat een klein feitje op dat ik in deze rubriek onderbreng. Deze keer gaat het om deze cover uit de Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento:

Aanvankelijk werd alleen de naam van Gebhardt en van Spinoza gegeven [cf.], maar de gegevens konden via een andere link [cf.] aangevuld worden tot:

Carl Gebhardt, Spinoza. Traduccion del aleman por Oscar Cohan. Buenos Aires: Editorial Losada 1940 - 176 pag.

Het ging dus om een van de vertalingen van de door Miriam van Reijen in haar Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passies en politiek [2010] als mysterieus aangeduide Argentijnse vertaler van werk van Spinoza, Oscar Cohan, over wie niemand iets weet en die zich steeds terugtrok en zich overal afzijdig van hield [cf. blog]. Maar om welk boek ging het precies? Ik wilde graag méér weten, n.l. of het wellicht een vertaling betrof van Gebhardt’s Spinoza. Von den festen und ewigen Dingen uit 1925. Maar dat bleek niet het geval, zo was op te maken uit een voetnoot 5 op p. 223 van I. S. Révah, Henry Méchoulan, Pierre-François Moreau, Des marranes à Spinoza [Vrin, 1995 – books.google]. Daarin lezen we:

5. Carl Gebhardt, Spinoza, Leipzig, Philipp Reclam, 1932 (Le 3e chapitre est intitulé « Spinoza im Kreise der Collegianten »). Il existe une traduction espagnole (par Oscar Cohen), publiée en 1940, à Buenos Aires, par l’« Editortal Losada ».

Het betrof dus, zoals blijkt uit de Duitse Spinoza-bibliografie [cf.], een vertaling van

Gebhardt, Carl, Spinoza. Leipzig : Reclam, 1932. - 145 pp. - (Reclams Universal-Bibliothek ; 7193/7194). Met de bevestiging: Übersetzungen: Erneut/Again: Spanisch/Spanish (1940)

Toen dat allemaal duidelijk was, bleek al snel dat in 1977, bij gelegenheid van de 300e sterfdag van Spinoza, het werk opnieuw werd uitgegeven, nu met een inleiding van Diego Tartián, die zich dus al behoorlijk lang intensief met Spinoza bezig houdt. De reeks was omgedoopt in: Biblioteca clásica y contemporánea. Die 1977-editie omvatte 140 pagina’s en kreeg deze opvallende cover.

Zie hier en hier een overzicht van verkrijgbare exemplaren, waartussen ik deze cover vond. Als je bij WoldCat de pagina met verschillende edities van het boek van Gebhardt aanklikt, zie je als je een heruitgave van 2013 aanklikt, dat ook daar een fout wordt gemaakt, want dat het dan niet om Gebhardts Spinozaboek uit 1932 gaat, maar om zijn Spinoza. Von den festen und ewigen Dingen uit 1925. Inderdaad, een miniem feitje van beperkt nut uit de wereld der Spinozana. En toch...