Inutilis scientia Spinozana [194] "Machiavelli & Spinoza" in het Turks vertaald

Filippo Del Lucchese, Conflict, Power, and Multitude in Machiavelli and Spinoza - Tumult and Indignation (2009, cf. blog) is in het Turks uitgekomen, vertaald door Orkun Güner. [Cf.]

Filippo Del Lucchese, Machiavelli ve Spinoza'da Çatýþma, Güç ve Çokluk, Çevirmen [vertaling]: Orkun Güner. Otonom Yayýncýlýk, 2015 [cf.]

Zie de twitterpagina van de uitgever . Daarop deze foto uit 15 juli 2013 in het 'gedachtenpark'...

.... Çapul Düþünceler Parký! [tweet]

 

 

Reacties

Boek is ook als e-book te verkrijgen voor 21,69 euri
https://play.google.com/store/books/details?id=y2ORXPKcK2gC&rdid=book-y2ORXPKcK2gC&rdot=1&source=gbs_atb&pcampaignid=books_booksearch_atb