Inutilis scientia Spinozana [197] Spinoza in de Estse serie "Suuri mõtlejaid" [Grootste denkers]

In de 1970- en 1980-iger verscheen in Estland de serie "Suuri mõtlejaid" [Grootste denkers] en daarin verscheen deze

Vassili Vassiljevitš Sokolov, Spinoza. Tallinn: Eesti Raamat,   1978 - 142 p.  Uit het Russisch vertaald door M.Lumi. Vormgeving R. Pangsepp.

       

Tõlkeraamatus antakse lühiülevaade Juudi päritolu Hollandi filosoofi Benedict de Spinoza (1632 – 1677) elust ja tema tõekspidamistest. [Het vertaalde boek geeft een beknopt overzicht van de Joodse oorsprong van de Nederlandse filosoof Benedictus de Spinoza (1632 - 1677) zijn leven en overtuigingen.]

Een aantal andere delen uit de serie "Suuri mõtlejaid"

Cover van hier – andere delen bij de uitgever.  Volgens deze Estse bibliografie waren er 24 delen.