Inutilis scientia Spinozana [219] Spinozanum Hebraicum (van Jaap Meijer)

Dr. Jaap Meijer vertaalde in het Hebreeuws de versregels van Camphuysen die op de gevelsteen van het Spinozahuisje te vinden zijn (en waardoor het huisje indertijd door dr. Willem Meijer kon worden ontdekt als het huis waar Spinoza in Rijnsburg van 1661 tot 1663 woonde). Onder zijn dichtersnaam Saul van Messel liet hij dit vel in 1988 in 100 exemplaren drukken en verspreiden., waarschijnlijk onder de abonnees van het tijdschrift dat hij toen in eigen beheer uitgaf: Balans der Ballingschap. Bijdrage tot de geschiedenis der joden in Nederland. [Cf. blog]

 

Ik trof de afbeelding en informatie aan op de webpagina waarop Hans Krol, HEEMSTEEDSE HERINNERINGEN AAN DR. JAAP MEIJER bracht.

Op diezelfde website is te vinden dat mogelijk in 2016 het tweede deel Evelien Gans's dubbelbiografie verschijnt: Ischa en Jaap Meijer. Een Joodse geschiedenis 1956 – 1995.

Ik schreef al eerder dat ik  zeer benieuw ben of en hoeveel aandacht ze zal geven aan de interesse in Spinoza van Jaap Meijer in dat tweede deel dat Jaap Meijers Heemsteedse jaren zal bevatten.