Inutilis scientia Spinozana [229] Caroline Louise Häsmann schreef een toneelstuk over Spinoza

Als ik niet met P.A.S. v. Limburg Brouwer bezig was geweest (cf. blog) zou ik waarschijnlijk nooit ervan gehoord hebben dat ene Caroline Louise een toneelstuk over Spinoza geschreven zou hebben. Volgens de Duitse Spinozabibliografie zou het gaan om Caroline Louise Häsmann, over wie op internet verder niets te vinden is. Als je dan leest hoe Brouwer het nogal afkeurt in zijn bespreking

“Baruch von Spinoza. Drama in 5 Aufzügen. Von Caroline Louise. Berlin, F. Schneider u. Co. 1855” [In: De Gids. Jaargang 20 (1856), mei – rubriek: Bibliographisch album. - DBNL*]

heb je al helemaal niet de behoefte om er kennis van te nemen. Maar wie dat wil zou dat wel kunnen, want - hoe curieus - het stuk staat gedigitaliseerd en is ook buiten de VS ter inzage bij Hathitrust.

Enfin, ik heb er de cover en lijst met dramitis personae aan ontleend en onttrek het werkstuk als curator van Spinozana met dit blog enigszins aan de totale vergetelheid.