Inutilis scientia Spinozana [93]

Op 25 februari 2014 begon ik een reeks “Inutilis scientia Spinozana” om ook de meer onooglijke kleine feitjes een onderkomen te geven. Wat geen duidelijk nut heeft kan toch zinnig geweten zijn. Zoals elke snipper feitenkennis over Spinoza van betekenis wordt geacht, kan hetzelfde ook gelden voor de onbeduidendste snipper aan Spinozana, zo is mijn uitgangspunt op dit blog.

Nu zie ik dat ongeveer een jaar later, ergens eerder dit jaar, gestart is met een initiatief: Academie Voor De Nutteloze Kennis [cf. website, twitter, facebook]. Maandagavond a.s. is de eerste avond, zeg maar het eerste college van deze academie.

Ik ben zo vrij deze rubriek in te schrijven bij het logo van de AVDNK. Missie: “Wij [v.d. AVDNK waarbij spinoza.blogse.nl zich aansluit] vinden dat geen enkele vorm van kennis of kennisvergaring zijn bestaansrecht hoeft te verdedigen in termen van (maatschappelijk) nut.”

 

Reacties

Tsja, ongeveer dertig jaar geleden maakte ik deel uit van het Bestuur van het Genootschap ter Verspreiding (nee, niet van de Heilige Schrift) van Triviale Kennis. Ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar ik ben het contact met die bestuursleden kwijtgeraakt. Van leden van het Genootschap was al een tijdje geen sprake meer; ik houd mij nu voor de Laatste der Mohikanen wat betreft de verspreiding van feitjes die er waarschijnlijk weinig toe doen maar je kunt nooit weten. Tot mijn opluchting zijn er steeds weer ferme mannen die in het spoor van Johan de Witt (en ook Michiel natuurlijk) de feitjes op een rij denken te kunnen zetten. Te veel werkwoorden, denk ik. Zoals in de zin: Ik zou jou wel eens hebben willen zien blijven zitten vissen! Op het moment dat de koddebeier langskomt om het aantal hengels per visser te controleren. Met liefde voor de encyclopedische feitenkennis en een late groet aan alle leden van het Verdorven Genootschap en dan speciaal aan Diderot, de oude rot.

Aris, als ik zoiets lees ga ik meteen zoeken en gaf Google in jouw "Genootschap ter Verspreiding van Triviale Kennis." En zie: Google gaf als eerste dit blog, vanwege jouw reactie. Maar als tweede kwam een artikel van Trouw van 28 februari 1994. En daarin is sprake van HET NEDERLANDS GENOOTSCHAP TER BEVORDERING EN VERBREIDING VAN NUTTELOZE KENNIS, opgericht 14 juli 1989, voorzitter Jan Kuijk, secretaris/penningmeester Ruud Verdonck, lid Rob Schouten.
Was dat het? Dan is hiermee dat feitje "nutteloze kennis" weer naar voren gehaald en opgeschoond. En als jij hiervan bestuurslid was, kan het hooguit 25 of minder jaar geleden zijn - nog zo'n nutteloos kennisfeitje.

En dat alles was wellicht geïnspireerd als tegenwicht tegen door de Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Genootschap ter verspreiding van nuttige kennis) van 1832 en 1845 uitgegeven "The Penny Magazine"? Maar in Nederland hadden we ze ook:

Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden (1833)

Pantheon. Tijdschrift ter verspreiding van nuttige kennis. Gewijd aan Letterkunde, Geschiedenis, Schoone Kunsten, Land- en Volkenkennis, Reis- en Levensbeschrijvingen, Staat-huishoudkunde en alle Natuurkundige Wetenschappen in hare betrekking tot het dagelijksche leven. (1853)

Tot zover weer genoeg nuttelooze kennis.