Inutilis scientia Spinozana [97] Vraag het Spinoza

Iets voor een nieuwe rubriek misschien...

                        De Spinoza van Mark Antokolski [van hier

Nog een foto van picbi.com met Spinoza's TTP in Zuid-Korea