Is een ware uitleg van Hegel te geven zonder Spinoza?

Onlangs verscheen bij Uitgeverij Boom de vertaling van het hoofdwerk van Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Fenomenologie van de geest [Phänomenologie des Geistes, 1807]. Hegel wordt wel gezien als een van de belangrijkste, maar ook meest complexe filosofen van de moderniteit. Een toelichting is dus op z’n plaats. Daarom gaf Boom, samen met LannooCampus in de reeks ‘Profielen’, tevens dit boekje uit van Hegel-geleerde Herman van Erp dat de lezer inwijd in de denkwereld van Hegel: waar gaat het deze filosoof om en wat is de betekenis van noties als ‘geest’?

Maar in Herman van Erp, Hegel [Boom & LannooCampus, 2013 – isbn 9789461052438] komt de naam van Spinoza niet voor. Vandaar mijn vraag: Is een ware uitleg van Hegel te geven zonder iets te zeggen over Spinoza?

Herman van Erp (1943) was tot 2008 hoofddocent ethiek en sociale filosofie aan de Universiteit van Tilburg en is nog verbonden als adjunct professor aan de University of Fort Hare in Zuid-Afrika. Na zijn proefschrift over Karl Marx publiceerde hij de boeken Mensen en macht (samen met Wouter van Gils, 1987), Het politiek belang (1994), Moraal, geluk en verantwoordelijkheid (2000) en een aantal artikelen over Hegels filosofie. Hij was lid van de commissie die assistentie verleende bij de vertaling van de Phänomenologie des Geistes.

Stan Verdult