Is Ibn Warraq de Spinoza van de Koran?

Vandaag schreef Ibn Warraq een column: How to Reform Islam. Self-criticism is the key. [Zie hier]

Bekijk de afbeelding op ware grootteIbn Warraq is een onafhankelijk geleerde en momenteel visiting fellow aan het Center for Law and Counterterrorism, een project van de Foundation for Defense of Democracies. Hij schreef vijf boeken over de islam en over Koranische kritiek: Why I Am Not a Muslim; The Origins of the Koran; What the Koran Really Says; Virgins? What Virgins? And Other Essays; Which Koran?

Ibn Warraq die wel vaker gedachten aan Spinoza heeft gewijd (zie zijn Islamic Enlightenment uit 2007), beschouwt zichzelf niet meer als moslim en critiseert vanuit een postie buiten de religie elke uitoefening van religieuze dwang vanuit de (theocratische) staat. Zie zijn Democracy Versus Theocracy waarin hij ook naar Spinoza verwijst. Door de moslimwereld wordt hij (uiteraard) gezien als een afvallige. 

Hij eindigt zijn column aldus:

“One wonders if there will ever be real progress without someone, somewhere, beginning the necessary critique of Islam and its scriptures. As Jonathan Israel showed in his two monumental studies of the European Enlightenment — the process that radically changed European and American society forever, the process that gave us the egalitarian and democratic core values and ideals of the modern world — it began with one man, and one book: Baruch Spinoza and his Tractatus Theologico-Politicus, first published in Amsterdam in 1670. That was the beginning of Biblical criticism and the modern world; but where is the Koranic criticism that alone can unshackle people’s minds?”

Indertijd, nog vóór haar vertrek uit Nederland zou Ibn Warraq Ayaan Hirsi Ali "the Spinoza of our time" hebben genoemd (wat uiteraard een beetje onzin was). Ayaan Hirsi Ali in een interview: "I'm influenced by Ibn Warraq, who is not a good writer but a good thinker. So to answer your question, there are muslim thinkers but they just don't have the opportunity to come forward. Like Ibn Warraq. If he would be giving interviews, be on television, giving talks, he would be more elaborate than me because he knows more than me. But of course he has to be careful." [Hier] De vraag is of de typering als 'moslim-denker' voor iemand die geen moslim meer is wel kan.

Ibn Warraq beschouwt zichzelf blijkbaar niet als de Spinoza van de islam. Maar je vraagt je af of hij eigenlijk niet een beetje naar die eretitel solliciteert.

Ooit heb ik Nasr Hamid Abu Zaid wel eens uitgeroepen gezien als de Spinoza der moslims. Zie Como un Spinoza musulmán [Als een moslim-Spinoza].

Toch gaat die vergelijking mank, denk ik. Nasr Hamid Abu Zaid was eerder een hervormer dan een korancriticus. Hij geloofde dat er ‘tekenen van God’ in de Koran te lezen waren.

Het is niet aan dit weblog om een 'Spinoza van de Korankritiek' uit te roepen, maar als iemand moet worden aangewezen dan komt Ibn Warraq daar eerder voor in aanmerking dan Nasr Hamid Abu Zaid.

 

Over Hilal Sezgin ook in wikipedia bij de WDR

Portrait of Hilal Sezgin: "There's No Such Thing as a Typical Turkish Woman"

Islamwissenschaftlerin Necla Kelek: "Der Islam ist nicht in der Moderne angekommen" en hier een Nederlandse vertaling