Jaarvergadering Vereniging Het Spinozahuis in Rijnsburg

Gisteren, zaterdag 27 juni 2009, vond in het voormalige gemeentehuis van Rijnsburg aan de Burg. Koomansplein de jaarvergadering van de Vereniging Het Spinozahuis plaats. Daarvan hier enige foto's.

Dr. Eric Schliesser van de Universiteit Leiden hield een lezing over 'Spinoza's kritiek op de natuurwetenschappen'. Ik hoop hier binnenkort op terug te komen, wanneer ik zijn toespraak nog eens heb kunnen lezen.

Na de lunch was de huishoudelijke vergadering. Hier, op de plaats van het vroegere college van B&W van Rijnsburg, het bestuur van de vereniging.

De ontstane vertraging in de renovatie van het Spinozahuis dat nu al zo lang gesloten is, werd toegelicht. De buitenkant is al een tijd klaar, maar aan het interieur moet het meeste nog gedaan worden. Er werden moeilijkheden ondervonden van de zijde van de gemeente Katwijk en ook is het wachten nog op ontvangst van de toegezegde subsidiemiddelen. Met name vanwege Amsterdam Wereldboekenstad was vooral de secretaris, de heer Th. van der Werf bij een aantal activiteiten betrokken, zoals ook dit jaar bij My Name is Spinoza. Aangekondigd werd dat een boekje zal verschijnen met de lezingen van het symposium dat eind vorig jaar georganiseerd was door de Universiteisbibliotheek van Groningen, waar de boeken van het Spinozahuis momenteel in bewaring zijn én gedigitaliseerd werden. De leden zullen dit boekje gratis ontvangen. Tevens werd aangekondigd dat in september een boek van emeritus prof. De Dijn over Spinoza zal verschijnen - in het Nederlands, zoals er uitdrukkelijk bij werd vermeld.
De vereniging gaat voortaan z'n mededelingen en wellicht andere werk zelfstandig uitgeven via de opgerichte "Uitgeverij Spinozahuis".

Ik heb bij de rondvraag voorgesteld dat iets meer werk van de website van de vereniging wordt gemaakt en dat daarop inhoud verschijnt als: statuten, de namen der bestuursleden, nieuws en vooral de jaarverslagen, die immers vroeger ook in de vorm van een uitgave in de mededelingenreeks openbaar werden gemaakt. Het bestuur zal het bespreken.

Vervolgens hield prof.dr. Antonio Negri (Parijs) een lezing getiteld 'Spinoza: une hérésie de l'immanence et de la démocratie'.

In tegenstelling tot andere jaren was de inleiding van de heer Negri reeds vooraf gedrukt in de reeks Mededelingen (nr 97), zodat de aanwezigen desgewenst de toespraak konden meelezen. 

Nog enige impressies

Bij de vragen na afloop - ondanks de foute belichting geeft deze foto toch een aardig beeld van de levendige expressie.

Daarna konden de leden van de vereniging een bezoekje brengen aan het huisje waar Spinoza gewoond heeft en waaraan nog steeds gerestaureerd wordt.

 

De huisbeheerder bij een onlangs ontdekte kelder die bij vorige verbouwing was volgestort.

De erg smalle, maar vooral erg steile trap waaraan men iets wil doen om ook de bovenetage als museumruimte toegankelijk te kunnen maken.

 

Misschien had Spinoza hierboven zijn kamer? Het is niet bekend, waar in dit huisje hij precies woonde.

Doorkijkje naar de tuin met de buste van Spinoza, gemaakt door Oswald Wenckebach (1895 - 1962).

En uiteraard ook even het beeld gefotografeerd dat in 1993 door de Rabobank aan Rijnsburg is aangeboden en dat op Rapenburg, hoek vliet te vinden is. Het bronzen standbeeld op sokkel, Spinoza getiteld, is 120 cm hoog en is vervaardigd door de lokale beeldhouwer Gerard Brouwer.

 

 

Reacties

Zo leer je Spinoza op vele manieren kennen. Bij de laatste weergave heb ik toch zo mijn bedenkingen. Voorzover mij bekend kende Spinoza geen vraagtekens of was hij ten prooi aan aarzelingen.

Hij zal eens hebben nagedacht...