Jaarverslag 2011 spinoza.blogse.nl

Voor ik hierna weer met een jaarverslag kom breng ik hier eerst een impressie van hoeveel bezoeken dit weblog tegenwoordig dagelijks gemiddeld krijgt. Via het icoontje van OneStat helemaal onderaan na de laatste blog, kan iedereen zien hoeveel personen dit weblog bezoeken.

Gemiddeld bezochten de voorbije dagen per dag 342 bezoekers dit weblog en bekeken samen zo'n 653 pagina’s. Ten tijde van het maken van het jaarverslag 2010 was dat aantal 243 bezoekers 464 pagina’s en over 2009 tegen de 100 bezoekers. Er is dus een gestage groei in belangstelling.

Ik geef daarvan het plaatje dat het dichts bij dit gemiddelde van deze week ligt:

Om de ontwikkeling van de belangstelling voor dit weblog te vergelijken bied ik hier een jaarverslag over 2011, zoals ik ook een jaarverslag 2010 en een jaarverslag 2009 maakte. 

        Aantal blogs

Jaar 2008 2009 2010 2011
Aantal blogs 260 486 593 687
Aan dit staatje is te zien dat er nog steeds een stijgende lijn zit in het aantal blogs dat op Spinoza.blogse.nl wordt geschreven. Misschien overdrijf ik het soms, maar ja als ik wat heb... In 2011 kwamen er gemiddeld 1,9 blogs per dag (was in 2010 1,6 en in 2009 1,3 per dag).

Het aantal reacties tellen, is teveel werk. Op de meeste blogs werd niet gereageerd, maar enkele malen ontspon zich een flinke discussie.

Vermeldenswaard is nog dat blogse.nl aangeeft welke de tien weblogs zijn met het hoogste aantal blogs. Een groot deel van het jaar bevond spinoza.blogse zich op de vijfde plaats, maar inmiddels is al enige maanden de notering op de derde plaats van boven.
Deze weblogger toont zich dus een volhouder.

 
Enige statistische gegevens
  2011 2010 2009
Totaal pageviews: 164.844 89.566 56.220
Totaal bezoeken: 91.984 46.884 27.447
Jaarlijkse unieke bezoekers: 66.413 31.380 16.915
Hierna enige verdere gegevens in beeld:

Het aantal bezoeken per maand in 2011

Het aantal bezoeken is redelijk constant, maar liep - net als in 2010 - in de laatste maand wat op.

Welke momenten van de week?

Welke momenten van de dag?  

Een duidelijk patroon (een dipje gedurende etenstijd…). In de nachtelijke uurtjes komen wellicht de bezoekers uit de VS (zie onder).

Uit welke landen?

De meeste bezoekers komen uit Nederland en België. Opvallend is (net als in 2009 en 2010 overigens) dat een flink aantal bezoekers afkomstig is uit de VS - dat evenaart het aantal uit België.

Enfin, aan belangstelling ontbreekt het dit weblog niet. Integendeel - er is groei. Zeker een reden om ermee door te gaan (hoewel het ook wel eens als 'druk' wordt gevoeld).

Voor het eerst breng ik het volgende plaatje

Hieraan is te zien dat de helft van de bezoeken aan dit weblog worden gebracht vanuit een bookmark (of 'favoriete links'). Het is duidelijk: we hebben flink wat 'vaste klanten'.  

Groet en dank aan allen die dit weblog bezoeken en vooral aan degenen die er via hun reacties mede betekenis aan geven. Die bezoeken en vooral reacties geven duidelijk de suggestie dat het nuttig is dat er een weblog is dat is gewijd aan Spinoza, Spinozisme en Spinozana.

We zijn in 2012 alweer begonnen er flink mee door te gaan.

 

Reacties

Hallo,

Interessant de werken van Spinoza, ik heb me vaak verdiept in zijn filosofische uitspraken et cetera. Aan te raden!