Jan Knols boekje "Spinoza's 259 stellingen" blijft - ook na zijn overlijden - te koop!

Zoals ik meldde in het blog over Jan Knols overlijden, was ik van plan om vandaag, de dag waarop hij begraven is - Requiescat In Pace -, de kleine advertentie aan de rechterkant van het blog, waarin geattendeerd wordt op hoe men het boekje "Spinoza's 259 stellingen" dat Jan in eigen beheer had uitgegeven, kan aanschaffen, te verwijderen. Ik wilde zijn nabestaanden niet laten ‘lastig vallen’ met bestellingen.

Maar zie, ik kreeg tijdig het bericht dat zijn nabestaanden en erfgenamen graag zijn  boekjes willen blijven verkopen.

Ik laat het advertentietje dus graag staan en laat met dit blog eventuele belangstellenden weten: het boekje blijft te koop.

Méér over het boekje en de wijze van bestellen in dit blog.

 


 

Overzicht van alle Spinoza-publicaties van Jan Knol:

• En je zult spinazie eten; aan tafel bij Spinoza, filosoof van de blijvende blijdschap (2006, 9e dr. 2015)

• Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden (2007)

• Spinoza's intuitie (2009)

• Waarom hield Spinoza zijn Korte Verhandeling voor gezien? (2010) 

• Hertaling van Spinoza's "Korte verhandeling over God, de mens en zijn geluk" (2011)

Spinoza's 259 stellingen (2011/2014)

Spinoza in 107 vragen en antwoorden (2015)