Jeroen Bartels on tour over Spinoza

Zondag 23 november 2008 is filosoof Jeroen Bartels hoofdspreker op de Spinozadag 2008 waarmee de Amsterdamse Spinoza Kring in Paradiso te Amsterdam Spinoza's verjaardag viert met het thema: Vrij zijn, hoe doe je dat? [zie hier]. Hij zal dan spreken over: vrijheid van meningsuiting.

Op 25 november spreekt Jeroen Bartels in Filosofisch café Philos in het Schimmelpenninck Huys aan de Oosterstraat te Groningen: over ‘Het “beleefde atheïsme” van Spinoza. Analyse van en opmerkingen bij de God van Spinoza’.
Aanvang 20.00 uur.
Entree 4,50, studenten 3,50 euro.

Toelichting van Filosofisch café Philos: 

"Sinds enkele jaren staan de figuur en het denken van Benedictus de Spinoza (1632-1677) weer sterk in de belangstelling. Zijn naturalistische opvattingen over de mens en over de relatie van mensen tot de wereld om hen heen worden door velen als verrassend actueel beschouwd. Hoe valt Spinoza's alom geprezen naturalisme echter te rijmen met diens overtuiging dat wie een juist inzicht wil krijgen in de plaats en rol van de mens in de werkelijkheid eerst moet uitgaan van 'God of de Natuur' en dat mensen alleen in het licht van dit uitgangspunt adequaat kunnen worden benaderd? Wat betekent de term 'God' in deze formulering?  'God' staat hier niet tegenover 'natuur', maar valt met dit laatste begrip samen. Waarom blijft Spinoza echter toch over 'God' spreken?  In welk opzicht onderscheidt deze God zich van die van de godsdiensten? Geeft Henri Gouhier een juiste karakterisering als hij het denken van Spinoza een 'beleefd atheïsme' noemt? 

Jeroen Bartels zal eerst laten zien in welke verschillende betekenissen Spinoza het woord 'God' gebruikt, daarna commentaar geven bij de karakterisering van Gouhier en ten slotte betogen dat de gedachten van Spinoza ook voor onze tijd nog van groot belang zijn."

Jeroen Bartels (1941), filosoof, was tot midden 2002 verbonden aan de vakgroep 'Geschiedenis van de Filosofie' - voor de moderne geschiedenis na 1600 - van het Filosofisch Instituut RU- Groningen.

Van hier