J.H. Gunning over Spinoza, "momenteel een seculier heilige" (Klaas van der Zwaag in Ref. Dagblad)

Eerder dan verwacht (n.l. 2016) verscheen deze week het derde en laatste deel van het Verzameld Werk van de protestantse theoloog J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Dit las ik in een, zoals steeds weer als het over Spinoza gaat, interessant artikel van Klaas van der Zwaag gisteren in het Ref. Dagblad: “Twistgeding van Gunning met de moderne cultuur” [cf. voor het eerst heb ik betaald voor een artikel…]

In dit deel is al wat hij schreef over Spinoza, m.n. Spinoza en de idee der persoonlijkheid (1876), opgenomen. Maar ook wat hij schreef over Plato, Schopenhauer, Schiller, Goethe en de spiritist Emanuel Swedenborg.

Daarnaast, buiten deze drie delen, want het wordt in strikte zin niet als werk van Gunning geteld, werden de aantekeningen van de colleges die Gunning in 1887-1888 gaf over de Ethica van Spinoza, zoals opgetekend door Chr. Hunningher, in dezelfde lay out als het Verzameld werk uitgegeven (als print on demand).

J.H. Gunning Jr. Over Spinoza’s Ethica. Collegedictaat opgetekend door Chr. Hunningher - Amsterdam, 1887-1888. [Cf. - Hier te bestellen]

 

Zelden is er een Nederlandse protestantse theoloog geweest die Spinoza zo grondig kende als J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Tot aan het einde van zijn leven verdiepte hij zich in Spinoza’s wijsbegeerte en hij bestudeerde de Ethica tientallen malen.

Deze uitgave bevat een transcriptie van de aantekeningen die zijn gemaakt van Gunnings colleges over de Ethica in 1887-1888. Zij geven een uniek inzicht in Gunnings onderricht over dit werk aan studenten en vormen een fascinerende inleiding in de wijsbegeerte van een van de grootste denkers uit de zeventiende eeuw.

Het boek is een aanvulling op Gunnings werken over Spinoza die in het derde deel van het Verzameld Werk zijn verschenen, maar kan ook als afzonderlijke studie gebruikt worden.

De tekst is bezorgd door dr. Leo Mietus, docent aan het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Hij bezorgde ook het Verzameld Werk. [Cf.]

 

     

Eerdere blogs over Gunning:

18 nov. 2009: Het Haagse Spinoza-standbeeld kwam er, ondanks fel verzet

25 jan. 2012: J.H. [Johannes Hermanus] Gunning jr. (1829-1905) christelijke theosofie tegen Spinoza

12-10-2012: J.H. Gunning Jr. (1829-1905) hield zich ook met Spinoza-bestrijding bezig

26-05-2014: Als een admiraal Tromp bood J.H. Gunning Spinoza de munitie aan die hij ontbeerde!