Jonathan Israel ontving bij Spinozadag bijzondere Amsterdamse onderscheiding

Gisteren, zondag 25 november 2012, werd tijdens de in Paradiso gehouden 5e jaarlijkse Spinozadag door burgemeester Eberhard van der Laan namens Amsterdam de Frans Banning Cocqpenning aan Jonathan Israel uitgereikt.


      foto geleend van site ASK, © Gerard Arninkhof 2012

Uit het persbericht:
De historicus professor Jonathan Israel (IAS, Princeton, VS) heeft geschreven over de Nederlandse geschiedenis, het tijdperk van de Verlichting en het Europese Jodendom. Hij heeft met zijn onderzoek laten zien dat de Verlichting, die de westerse samenleving zo radicaal heeft veranderd, in Nederland geboren werd. Uit Nederland afkomstige en in Nederland gevestigde denkers deden Europa op zijn grondvesten trillen. Democratie, het vrije woord, tolerantie en individuele vrijheid – al deze waarden hebben in de beleving van de westerse mens een vanzelfsprekendheid gekregen, die er niet altijd is geweest. Toen ze voor het eerst naar voren werden gebracht, waren deze ideeën zeer radicaal. In zijn studies gaat Israel terug naar de filosofische wortels van onze democratische rechtsstaat: de Radicale Verlichting. Israel heeft de Amsterdammer Baruch de Spinoza aangewezen als de sleutelfiguur van deze Radicale Verlichting en Amsterdam als de stad waar deze radicale Verlichtingsideeën tot ontwikkeling konden komen. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de internationale bekendheid van de stad Amsterdam als historische handelsstad en intellectuele vrijstaat. De stad Amsterdam eert Jonathan Israel voor zijn historische onderzoek dat van groot gewicht is voor Amsterdam.

De Frans Banninck Cocqpenning - ingesteld op 29 oktober 1996 - wordt toegekend aan diegenen die zich bijzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam gedurende een periode van ten minste twaalf jaar. Frans Banninck Cocq (1605-1655) was de burgemeester uit de Gouden eeuw die met rode sjerp midden op Rembrandts Nachtwacht staat.