Jules Lagneau (1851–1894) Spinoza zat het dichtst bij de waarheid

Uit een blog van Willy Schuermans citeer ik hier een passage die deze opdiepte uit het artikel van de Franse literaire criticus Albert Thibaudet (1874-1936) "Les cahiers de Barrès" over de Franse romanschrijver Maurice Barrès (1862-1923) uit de tijd dat die aan het Lycée de Nancy les kreeg van filosofieprofessor Jules Lagneau (1851-1894). Het boterde niet tussen meester en discipel en het kwam zelfs tot een breuk. Barrès schrijft erover in zijn Cahiers. Lagneau zou hem ooit toegevoegd hebben: "M. Barrès, nul philosophe n’a possédé la vérité, mais rappelez-vous toujours que c’est Spinoza qui l’a approchée du plus près." - "Mr Barres, geen filosoof heeft de waarheid in pacht, maar onthoud voor altijd dat Spinoza die het dichtst heeft genaderd."

[Voorbeeld van een ideeën-keten. Ik heb dit, zoals gezegd, van Willy Schuermans, die het gelezen had bij Albert Thibaudet, die het weer had van Maurice Barrès, die zei het gehoord te hebben van Jules Lagneau, die dit had gezegd over Spinoza, maar het - wie weet - zelf misschien ook wel weer van iemand gehoord had...]